fbpx

ЕК започва да събира информация за търсенето и предлагането на водород

Европейската комисия стартира работа по пилотен механизъм като допълнителни стъпки в подкрепа на развитието на европейския пазар на водород. Механизмът е създаден в рамките на наскоро приетия пакет за декарбонизираните газове и водорода и има за цел да ускори инвестициите чрез осигуряване на по-ясна картина на пазарната ситуация както на изкупвачите, така и на доставчиците, и улесняване на контактите между тях. Той ще функционира в продължение на пет години и ще бъде част от Европейската водородна банка.

Очаква се пилотният механизъм за водород да събира, обработва и предоставя достъп до информация относно търсенето и предлагането на водород от възобновяеми източници, водород с ниски въглеродни емисии и деривати, което ще позволи на европейските изкупвачи да се свържат както с европейските, така и с чуждестранните доставчици. Ще бъдат събирани и обработвани пазарни данни за развитието на потоците и цените на водорода. Започнала е и процедура за възлагане на обществени поръчки, за да се намери доставчик на услуги, който да разработи ИТ платформа за функционирането на пилотния механизъм. Комисията планира да подпише договор до края на тази година, така че да може да започне дейността си до средата на 2025 г.

В Европа първите големи електролизьори вече са в процес на изграждане и са подписани първите споразумения за изкупуване. Подобряването на видимостта на търсенето между доставчиците и потребителите ще спомогне за ускоряване на окончателните инвестиционни решения в Европа и ще допринесе за гарантиране на споразумения за изкупуване.

Водородът ще играе важна роля за постигането на целите на Зеления пакт, постепенното премахване на руските изкопаеми горива и подкрепата за декарбонизацията и конкурентоспособността на европейската промишленост.

Отбелязва се, че пилотният механизъм за водород е част от текущата работа на Комисията за създаване на европейска многопродуктова платформа за съвместно закупуване на стратегически стоки, която в бъдеще би могла да обхваща и стоки от състава на стратегическите суровини.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"