Експерти синтезираха в сайт 40-годишната история на АЕЦ "Белене"

Експерти синтезираха в сайт 40-годишната история на АЕЦ "Белене"

Неправителствената организация „Български атомен форум“ (БУЛАТОМ) разработи и пусна сайт, в който синтезирано се представя цялата почти 40-годишна история на АЕЦ „Белене“.

Изтъква се, че поради липса на активна проектна организация за АЕЦ Белене, обществото е лишено от източник на публично-достъпна информация за историята, характеристиките, и перспективите на този проект.

Затова с разработката на този сайт БУЛАТОМ си поставя за цел предоставяне на обществото на синтезирана актуална публична информация, под формата на интерактивна обществено достъпна интернет базирана платформа, посветена на проекта за изграждане на АЕЦ Белене.

Уточнява се, че въпросната информация отразява в достатъчна степен основните характеристики на проекта, станали обществено достъпни през годините, без БУЛАТОМ да се ангажира с отговорност за основанията и достоверността на анализите, използвани като основа за публикуване на използваните публични източници.

Една от секциите в сайта е именувана „Защо АЕЦ Белене“, в която авторите посочват:

  • Проектът на АЕЦ Белене представлява трето поколение на най-често използваните ядрени реактори в света – реактори с вода под налягане с развита концепция за пасивна и активна безопасност и доказана надеждност при екстремни комбинации от външни въздействия. 
  • Проектът е в голяма степен на готовност за реализация, включително завършена подготовка на площадката и наличност на основното оборудване за реакторната установка за предвидените два блока. 
  • Изграждането на АЕЦ Белене съгласно одобреният ОВОС и разработен технически проект, с обща мощност от 2000 MW и 60 години срок на експлоатация, ще спести на човечеството:
    • 1 милиард и 52 милиона тона въглероден двуокис;
    • 7 милиона тона серни окиси и почти 2 милиона тона азотни окиси;
    • 762 хиляди тона прах.
  • 51% от всички българи подкрепят изграждането на АЕЦ Белене.

Авторите дават връзка и към сайта с информация за изграждане на ядрена мощност на одобрената нова площадка край Козлодуй.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"