fbpx

ЕС изостава драматично в инсталирането на бързи зарядни устройства

Бързите зарядни устройства позволяват бързо зареждане на електрически превозни средства с батерии (BEV). Те са от решаващо значение за подпомагане на пътуванията на дълги разстояния с BEV и намаляване на безпокойството преди дълъг пробег. Тъй като ЕС вижда нарастване на BEV, наличността и стратегическото разположение на обществени бързи зарядни устройства покрай магистралите стават все по-важни, изтъква в своя публикация Асоциацията на производителите на автомобили в Европа (АСЕА).

В момента има приблизително 3 милиона BEV по пътищата на ЕС и около 75 000 налични обществени бързи зарядни устройства. Така съотношението е приблизително 30 BEV за всяко бързо зарядно устройство. Когато се броят plug-in хибридните електрически превозни средства (PHEV) – които също разчитат на въпросната инфраструктура за зареждане – това съотношение нараства до около 52 коли на бързо зарядно устройство.

Тъй като броят на електрическите автомобили продължава да расте, разширяването на мрежата от бързи зарядни устройства ще бъде жизненоважно за посрещане на променящите се изисквания на потребителите на електрически превозни средства.

По данни на Европейската обсерватория за алтернативни горива (EAFO), през 2024 година в България има общо (електрически с батерии и plug-in хибриди) 8495 автомобила. В същото време бързите зарядни устройства са 457, от които 359 с постоянен ток и 98 – променлив ток. Това прави средно по 19 коли на едно зарядно. Само година по-рано обаче (през 2023-та, която е взета и като данни за долната графика) у нас съотношението е било 29 автомобиа (батерия + plug-in хибриди) на едно бързо зарядно.

Графика: АСЕА, източник: EAFO

„Нуждаем се от възприемане на електрически автомобили от масовия пазар във всички страни от ЕС, за да постигнем амбициозните цели на Европа за намаляване на CO2“, заявява генералният директор на ACEA, Сигрид де Врис. „Това няма да се случи без широка наличност на бърза и удобна обществена инфраструктура за зареждане в целия регион. Бързите зарядни устройства са неразделна част от прехода към мобилност с нулеви емисии“, изтъква тя.

Сред акцентите на излезлия преди време доклад на АСЕА „Зареждане напред: ускоряване на внедряването на инфраструктура за електрически превозни средства“ са:

  • В края на 2023 г. има 632 423 обществени точки за зареждане в целия ЕС и около 3 милиона електрически превозни средства с батерии (BEV) по пътищата.
  • През 2023 г. а инсталирани общо около 153 000 нови обществени точки за зареждане.
  • Европейската комисия призовава за 3,5 милиона точки за зареждане до 2030 г., за да се поддържа нивото на електрификация на превозните средства, необходимо за постигане на предложеното 55% намаление на CO2 за автомобили. Постигането на тази цел ще изисква инсталирането на близо 2,9 милиона обществени точки за зареждане през следващите седем години. Това е почти 410 000 на година или 7 900 на седмица.
  • Прогнозите на ACEA предполагат значително по-високо търсене, като се оценява необходимостта от 8,8 милиона точки за зареждане до 2030 г. Постигането на това ще изисква инсталиране на 1,4 милиона зарядни устройства на година или 22 438 на седмица.
  • През последните седем години продажбите на BEV изпреварват растежа на мрежата от точки за зареждане повече от три пъти. Между 2017 г. и 2023 г. продажбите на електрически автомобили са се увеличили над 18 пъти, докато броят на обществените зарядни устройства в ЕС е нараснал едва шест пъти през същия период.
  • Докато някои страни напредват, когато става въпрос за разгръщане на инфраструктура, повечето изостават. Всъщност само три държави от ЕС, покриващи над 20% от площта на ЕС – Холандия, Франция и Германия – са дом на почти две трети (61%) от всички точки за зареждане в ЕС. Другата трета (39%) от всички зарядни устройства се разпространяват в 24 държави-членки, покриващи почти 80% от площта на региона.
  • Съществува силна връзка между наличието на обществени точки за зареждане и продажбите на BEV. Списъкът на първите пет страни с най-високи продажби на BEV е като цяло подобен на този на страните с най-много зарядни устройства: Германия, Франция, Холандия и Италия фигурират и в двата топ пет списъка.
  • Скоростта на зареждане също е основен проблем в целия континент, тъй като бързите зарядни устройства (с капацитет над 22kW) представляват малка част от общото количество в ЕС. Само около едно на всеки седем от всички зарядни устройства (13,5%) може да се зарежда бързо. Повечето са „нормални“ зарядни устройства с капацитет от 22kW или по-малко (включително много обикновени или градински електрически контакти с малък капацитет).
  • В края на 2023 г. съотношението е 29 BEV на едно бързо зарядно устройство в ЕС и 53 BEV и plug-in хибриди (PHEV) на едно бързо зарядно устройство.
  • Правителствата в целия ЕС трябва да увеличат инвестициите в инфраструктура за зареждане и трябва бързо да приложат Регламента за инфраструктурата за алтернативни горива (AFIR) – като се има предвид, че той определя само минимални изисквания. В същото време Европейската обсерватория за алтернативни горива (EAFO) трябва да осигури стабилна система за мониторинг, която да стимулира държавите-членки да разгръщат инфраструктурата по-бързо.Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"