Германия намали емисиите, въпреки работещите на пълни обороти въглищни централи

Германия намали емисиите, въпреки работещите на пълни обороти въглищни централи

Германия успя да намали емисиите си на парникови газове с почти 2% през миналата година. Това е неочакван резултат, който до голяма степен се дължи на трудностите, през които преминава тежката промишленост. Емисиите от транспорта продължават да нарастват, пише Les echos*.

Германският министър на икономиката и климата Робърт Хабек определи като „окуражаващи и понякога дори изненадващи“ данните за емисиите на CO2, публикувани от Федералната агенция по околната среда. Въпреки че електроцентралите на въглища работеха на пълни обороти, Германия успя да намали емисиите си на парникови газове с 1,9% до 746 милиона тона през 2022 година.

По този начин водещата европейска икономика е спазила лимита за емисии, който сама си е поставила – до 10 милиона тона. В сравнение с 1990 г. Германия е намалила въглеродния си отпечатък с 40,4%. За да постигне целта си от 65% намаление през 2030 г. обаче, ще трябва да направи същото само за седем години, което е голямо предизвикателство.

Строителството и транспортът светят в червено

Развитието на възобновяемите енергийни източници изигра важна роля. То даде възможност да се ограничат последствията от увеличаването на емисиите с 4,4% в енергетиката. Тези структурни промени трябва да продължат, но Германия се възползва и от едно конюнктурно явление. Много индустриални предприятия трябваше да съкратят или дори да спрат производството си поради прекалено високите цени на енергията. Всъщност именно в този сектор емисиите на CO2 спаднаха най-много през 2022 г. – с 10,2%.

За сметка на това, строителството и транспортът са двата отрасъла, които светят в червено от гледна точка на емисиите на CO2. За втора поредна година те не успяват да постигнат годишните си цели, определени от закона за опазване на климата. Ако в първия сектор емисиите все пак са намалели с 6 милиона тона за една година, то тези в транспорта са се увеличили допълнително с повече от един милион тона и представляват 20% от общото количество на емисиите.

Според закона за климата тези два сектора ще трябва да разработят спешна програма, за да постигнат поставените цели. Управляващата коалиция също работи върху цялостна програма за опазване на климата, за да гарантира, че целите на различните сектори могат да бъдат постигнати в дългосрочен план. Тази програма е предмет на противопоставяне между министерството на Робърт Хабек и това на транспорта, ръководено от либерала Фолкер Висинг. Именно последният блокира и забраната на двигателя с вътрешно горене през 2035 г. в рамките на ЕС.

Свободната демократическа партия под натиск

Въглеродният отпечатък на Германия обаче трябва да даде повод за размисъл на Зелените. Директорът на агенцията, Дирк Месер, откри втори фронт на конфликт със Свободната демократическа партия, като призовава за премахване на субсидиите за двигателите с вътрешно горене и за авиационния сектор. В интервю за консервативния всекидневник „Die Welt“, цитиран от Les echos, председателката на Германския съвет на икономическите експерти Моника Шницер изчислява, че премахването на тези субсидии би довело до спестявания в размер на 30 милиарда евро.

Министърът на финансите, либералът Кристиан Линднер, отложи представянето на основните насоки на бюджета за 2024 г., поради липса на съгласие в коалицията. На финансовите искания на Зелените и на ГСДП, които надхвърлят бюджетните цели със 70 милиарда евро, той обосновава необходимостта от намаляване на разходите. Тази мярка за икономии, която е насочена към замърсяващия транспорт, е нов камък в градината на Либералната партия.

*Превод Георги Саулов
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"