fbpx

Бюджетът на ДОО за февруари: 1,7 млрд лв. приходи, 3,3 млрд. разходи

Общият размер на отчетените приходи към бюджета на ДОО за февруари е 1 701,1 млн. лв., което е със 174,9 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Разходите за февруари възлизат на 3 314,0 млн. лв. – със 714,1 млн. лв. повече спрямо година по-рано, съобщават от НОИ.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 2 980,3 млн. лв. – със 713,9 млн. лв., 31,5% повече спрямо февруари 2022 г.

Пенсионерите за месец февруари 2023 г. са с 16 583 по-малко в сравнение с февруари 2022 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е по-висок със 109,72 лв. (17,5 на сто), както и средният месечен размер на  пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер е по-висок със 133,33 лв. (19,8 на сто) за февруари 2023 г. в сравнение с февруари 2022 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 28 февруари 2023 г. са в размер на 305,8 млн. лв. Отчетените разходи са с 5,2 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 2022 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец февруари е 1 676,2 млн. лв.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"