И ваучерите за храна чакат решения на парламента

И ваучерите за храна чакат решения на парламента

На практика в момента липсва нормативно основание за разглеждане на заявления за получаване на индивидуална квота за ваучери за храна, заявяват от Министерството на финансите. Причината е, че към настоящия момент няма влязъл в сила закон за държавния бюджет за 2022 г., заради това не е утвърдена обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна, съответно не е определена индивидуална квота и общ брой на индивидуалните квоти за 2022 г.

От МФ припомнят, че в Народното събрание е внесен Законопроект за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на България за 2021 г. (приет на първо четене, бел. ред.). С него се предлагат разпоредби, уреждащи специфични обществени отношения до приемането на съответните закони за бюджет 2022 г., включително по отношение на общата годишна квота за ваучерите за храна.

Министерството на финансите има готовност за своевременно определяне на индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна и общ брой на индивидуалните квоти, при съобразяване на окончателните текстове в закона.

Във връзка с това се уточнява, че заявления за получаване на първа индивидуална квота за 2022 г. следва да се подават едва след приемане на нормативно основание, а именно окончателното гласуване в парламента на удължаване действието на бюджет 2021 до 31 март.

Финансовото ведомство обръща внимание, че според разпоредбата индивидуалните квоти се предоставят в последователността на постъпване на заявленията до изчерпване на общия брой квоти. По този начин всички оператори на ваучери за храна ще бъдат поставени в равностойно положение при приемането на закона. Освен това оператор, подал заявление преди приемането на нормативно основание за това, няма да бъде привилегирован спрямо друг оператор, който действа съобразно закона, подчертават от МФ.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"