fbpx

Изобилието е избор за бъдещето

Песимизмът прониква в нашата ера въпреки несравнимото материално изобилие. Това мислене на упадък застрашава основната идентичност на Америка, която се корени в оптимизма и принципите на нейното основаване. За да се противопоставим на това, трябва да прегърнем програма за изобилие, да реформираме ограничителните политики и да възродим въображаема визия за по-добро, по-проспериращо бъдеще, коментира Даниел Ротшил* в публикация за Human Progress**

Живеем в епоха на несравнимо материално изобилие, но също и време на широко разпространен песимизъм, усещане за неизбежен цивилизационен упадък. Този песимизъм не е ограничен до една сфера на живота; по-скоро се среща в политиката, изкуствата, образованието, бизнеса, медиите и извън тях. Доминиращият режим в много, ако не и в повечето от нашите институции, е този, който приема управляван упадък, като лидерите се надяват само нещата да не се влошат значително пред тях. Хората се примиряват нещата да се влошават: Въпросът е кога и с колко.

Този фаталистичен песимизъм е толкова фундаментална заплаха за Америка, колкото всеки външен враг. Това сравнение не е хипербола: националната идентичност на Америка не се корени в земята, споделена раса или библейско откровение, а в принципите на нашето основаване и неуморим оптимизъм за бъдещето и нашата способност да иманентизираме тези принципи. Оптимизмът относно това, което може да бъде както за нацията, така и за нашите семейства, е неразривна част от американската идентичност; това е един от най-фундаменталните източници на нашия успех и едно от само няколко жизненоважни вярвания, които ни свързват заедно като хора. Широко разпространеният и системен песимизъм относно нашето минало, настояще и бъдеще удря в основата на това, което сме. Една фаталистична Америка ще престане да бъде във всеки един смисъл Америка, която ние и нашите предци сме познавали до този момент.

Песимизмът е саморазрушителен

Песимизмът създава порочни кръгове; песимистичните общности имат по-малко социален капитал и по-ниски нива на доверие, песимистичните избиратели изискват повече от правителствата и са по-привлечени от демагозите, песимистичните хора виждат света като нулева сума. Песимистичният свят е този, в който има по-малко социално доверие, по-малко иновации, по-малко възможности, по-малко чувство за смисъл и свобода на действие – по-малко от всичко, от което се нуждаем и ценим, навсякъде. Песимистичният свят е този, в който няма очаквания, че нещата могат да се подобрят, а най-добрият случай е този на управляван упадък.

Този песимизъм се движи в голяма степен от многото области, в които виждаме недостиг навсякъде около нас – недостиг, който е непознат за страна, свикнала с безпрецедентно изобилие. В много случаи това е недостиг не поради естествения ред на нещата, а поради политически избори, например в енергетиката, здравеопазването и транспорта, където десетилетия законодателство и регулации се съчетават, за да направят оптимизма почти невъзможен. В други области това е просто защото сме се отказали нещата да се подобряват и вместо това сме свикнали да се установяваме или да чакаме deus ex machina да разреши нашите предизвикателства.

Ние дори сме готови да спрем напредъка в името на справянето с тези предизвикателства: Тези, които настояват за „отслабване“, а не за продължаващ икономически напредък в лицето на изменението на климата, са перфектен, жалък пример за това. Независимо от това дали този недостиг е предизвикан от политики или от апатия, той лишава индивидите, семействата, фирмите и общностите от тяхната дейност и отприщва множество социални патологии.

Алтернативата на песимизма е оптимизмът – а това означава разработване на програма за изобилие, а не за недостиг. Журналистът Дерек Томпсън въведе фразата „дневен ред за изобилието“; това е изключителен и съдържателен начин да се позиционира една оптимистична визия в противовес на преобладаващия дух на времето. Изобилието е противоотровата срещу отровата на песимизма; оптимистичната визия за бъдещето е визия за изобилие, напредък и подобрение между поколенията.

Работата продължава

Възвръщането на високото морално положение на изобилието и оптимизма изисква две неща. Първо, трябва да променим публичните политики, които намаляват иновациите и предлагането, овластяват ветокрациите, насърчават създаването на правила на принципа на предпазливостта и повишават разходите и несигурността за спазване на регулаторните изисквания. Това е недостигът като политически избор.

Но отново, поставянето на изобилието начело и в центъра също изисква разпалване на въображението за това, как нещата могат да бъдат по-добри и как хората да се призоват да се откажат от адекватността, ниските темпове на растеж, интелектуалното нелюбопитство и „достатъчното добро“.

Що се отнася до изобилието, все още трябва да направим избор. Вярно е, че едно по-изобилно, оптимистично, иновативно, проспериращо, мирно, гражданско и приятно бъдеще може да бъде наше и то по-скоро, отколкото си мислим. Това не е време за дребно мислене и не е време за обръщане навътре. Ако се фокусираме върху нашите недостатъци и ограничения, а не върху възможностите и възможностите пред нас, изобилието не може и няма да бъде наше.

Истинският въпрос е дали сме готови да запретнем ръкави и да накараме изобилието да се случи.

зпълнителен директор на Mercatus Center към университета Джордж Мейсън

**Публикуваме този текст, независимо, че визира конкретно САЩ. Позитивността и оптимизмът са сред големите дефицити и у нас
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"