fbpx

Инфлацията тръгна нагоре според индекса – критерий за еврозоната

За втори пореден месец НСИ отчита дефлация. По данните на института през май месечната инфлация е -0.2%, а годишната инфлация продължава да се свива до 2.3%. Инфлацията от началото на годината (май 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0.4%, а средногодишната инфлация за периода юни 2023 – май 2024 г. спрямо периода юни 2022 – май 2023 г. е 5.1%.

Измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) – методът на Евростат и критерий за еврозоната, през май месечната инфлация е 0.0%, а годишната инфлация е 2.7% коеито означава ръст от априлската, която бе 2.5%.

Месечна инфлация (ИПЦ)

През май 2024 г. цените на стоките и услугите са се намалили в следните потребителски групи:

 • „Съобщения“ – намаление с 1.5%;
 • „Развлечения и култура“ – намаление с 1.0%;
 • „Транспорт“ – намаление с 0.9%;
 • „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ – намаление с 0.5%;
 • „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ – намаление с 0.4%.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

 • „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ – увеличение с 1.0%;
 • „Ресторанти и хотели“ – увеличение с 0.6%;
 • „Облекло и обувки“ – увеличение с 0.6%;
 • „Разнообразни стоки и услуги“ – увеличение с 0.6%;
 • „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ – увеличение с 0.5%;
 • „Здравеопазване“ – увеличение с 0.3%;
 • „Образование“ – увеличение с 0.2%.

Месечна инфлация, според ХИПЦ

През май 2024 г. цените на стоките и услугите са се увеличили в следните потребителски групи:

 • „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ – увеличение с 0.9%;
 • „Облекло и обувки“ – увеличение с 0.7%;
 • „Ресторанти и хотели“ – увеличение с 0.7%;
 • „Разнообразни стоки и услуги“ – увеличение с 0.4%;
 • „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“ – увеличение с 0.3%;
 • „Здравеопазване“ – увеличение с 0.3%;
 • „Образование“ – увеличение с 0.2%.

Намалили са се цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

 • „Съобщения“ – намаление с 1.5%;
 • „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ – намаление с 0.3%;
 • „Транспорт“ – намаление с 0.3%;
 • „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ – намаление с 0.2%.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Развлечения и култура“.

Според индекса на цените за малката кошница през май 2024 г. е регистрирано намаление с 0.5% на месечна база и увеличение с 0.4% от началото на годината.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

 • хранителни продукти – намаление с 0.9%;
 • нехранителни стоки – намаление с 0.4%;
 • услуги – увеличение с 0.2%.Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"