fbpx

Как пазарните реформи могат да стабилизират дълга и да насърчат растежа

Глобалната икономика претърпя множество сътресения през последните три години. Нововъзникващите пазари и развиващите се икономики не само трябва да възобновят растежа и да осигурят пълно възстановяване, но също така трябва да управляват нарастващия дълг и други ключови политики, посочват авторите на анализ, публикуван в блога на Международния валутен фонд…

Регулаторните промени и други пазарни реформи могат да облекчат това предизвикателство. Примерите включват намаляване на бариерите за навлизане на пазарите на комунални услуги, установяване на финансов надзор и регулаторни рамки и намаляване на ограниченията върху валутните транзакции и трансграничните капиталови потоци.

Големите промени в регулациите са свързани с намаление с 3 процентни пункта на съотношението дълг към брутен вътрешен продукт, според анализа на МВФ. Този спад в ключова мярка за дълговото бреме се осъществява не само чрез увеличаване на БВП, но и чрез подобряване на публичните финанси чрез по-високи данъчни приходи и по-ниски кредитни разходи. Ефектът е сравним с ефекта от големи фискални консолидации.

Пренебрегнат дългов лост

Типичната първа стъпка към стабилизиране на дълга е да се намалят новите заеми чрез фискална консолидация или да се намали общият непогасен дълг чрез преструктуриране на дълга. Въпреки това, съотношенията дълг/БВП също могат да бъдат намалени чрез увеличаване на знаменателя: икономическата продукция. Един от начините за постигане на това е чрез подобряване на функционирането на пазара, както показват изследванията на МВФ през 2016 и 2019 г.

Базата данни за структурните реформи на МВФ, обхващаща 90 напреднали и развиващи се икономики през последните четири десетилетия, измерва как работят пазарите в пет широки области: търговия, вътрешни финанси, външни финанси, продуктов пазар и пазар на труда. Поради голямата разлика в това колко добре функционират пазарите между развитите и развиващите се икономики, има значителни възможности за правителствата да използват пазарните реформи като политически лост за съживяване на растежа и намаляване на дълговото бреме в развиващите се икономики. Въвеждането на промени в регулациите, които имат за цел да подобрят функционирането на пазарите, например чрез увеличаване на конкуренцията или установяване на подходящи регулаторни рамки, може да стимулира икономическото производство.

Изследването показва, че подобреното функциониране на пазара не само намалява съотношението на дълга чрез ефекта на знаменателя, но също така укрепва фискалните резултати и помага за намаляване на новите заеми. Въпреки това, някои пазарно ориентирани политики, като например намаляването на търговските бариери, биха могли да имат обратен на очаквания ефект върху фискалните сметки. Премахването на митата, например – поне в краткосрочен план – би намалило данъчните приходи и на свой ред би могло да увеличи дълга. Това обаче може да бъде частично компенсирано в дългосрочен план от повишена икономическа активност.

Как реформите стабилизират дълга

Откриваме, че ползите от реформите се материализират чрез по-високи данъчни приходи и по-тесни спредове на държавния дълг. По-високите данъчни приходи вероятно отразяват, че ефектът от подобряването на икономическата активност компенсира загубените приходи, пряко свързани с реформите. Вместо това по-ниските разходи за заеми отразяват подобряването на доверието на инвеститорите след реформите.

Анализът също така показва, че някои реформи работят по-добре от други. Например намаляването на дълга, свързано с реформите, е по-голямо, когато правителствата са по-добри в събирането на данъци, имат по-висок първоначален дълг и прилагат реформи по време на икономическа експанзия. Това означава, че въпреки че реформите помагат за средно намаляване на дълга, това не винаги е вярно при всички обстоятелства.

Друг фактор, който намалява печалбите от реформите, са увеличените държавни разходи. В исторически план развиващите се страни са използвали част от фискалните печалби от реформите, за да финансират други политически инициативи. Предизвикателствата от политическата динамика през периода на изпълнение също ограничиха фискалните печалби. Следователно внимателното харчене е ключов фактор за реформите за успешно намаляване на съотношението на дълга.

В крайна сметка, гарантирането, че реформите укрепват устойчивостта на дълга изисква няколко политики:

  • Първоначалното дългово бреме на държавите и потенциалните ефекти от неравенството са важни фактори при вземането на решение как фискалните печалби от реформите могат да бъдат насочени към намаляване на дълга, благоприятстващи растежа разходи или проблеми с неравенството в доходите.
  • Подобряването на ефективността при събирането на данъци може да увеличи ползите от разширена данъчна основа, например чрез инвестиране в цифрова инфраструктура, правителствата могат да засилят мобилизирането на приходи и да подобрят ефективността на разходите, както се отбелязва в скорошен доклад на МВФ.
  • Друг фактор, който намалява печалбите от реформите, са увеличените държавни разходи. В исторически план развиващите се страни са използвали част от фискалните печалби от реформите, за да финансират други политически инициативи. Предизвикателствата от политическата динамика през периода на изпълнение също ограничиха фискалните печалби. Следователно внимателното харчене е ключов фактор за реформите за успешно намаляване на съотношението на дълга.

Като цяло реформите са от съществено значение за подобряване на функционирането на пазарите и за стимулиране на дългосрочния растеж. Настоящото изследване установява, че подобни реформи също имат важен потенциал да помогнат на страните да се справят с предизвикателствотода балансират подкрепата на растежа, като същевременно стабилизират дълга, пред който в момента са изправени много нововъзникващи пазари и развиващи се икономики.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"