Казус от Франция: кога не може да бъде прекратен хоум-офисът на служител

Казус от Франция: кога не може да бъде прекратен хоум-офисът на служител

Работодател е осъден да плати обезщетение от 30 000 евро на една служителка. Мотивите: тя е била наета за 100% работа от вкъщи, а той е искал да я накара да идва в офиса.

Случаят придобива голям отзвук във време, когато работодателите трябва да прилагат все повече хоум-офиса, пише Franceinfo. Този работодател преценил, че навикът на една от неговите служителки да работи от вкъщи е станал прекален. От много години тя е работила изцяло в дома си и е посещавала офиса съвсем епизодично. Това е станало присъщо за нейната работа. Внезапно работодателят е решил да сложи край на тази ситуация и да я задължи да идва в офиса всеки понеделник и вторик.

Това обаче е поставило тежки проблеми пред служителката, защото живее далече от предприятието. За да може да работи в офиса в понеделник и вторник, тя трябва да тръгва от дома с в неделя вечер и да наема стая в хотела за две нощувки – неделя и понеделник, за своя сметка. Служителката предпочела да прекрати трудовия си договор като поискала от помирителната трудова комисия това да стане по вина на работодателя. Тя е поискала от съдиите в комисията да отсъдят, че с тази промяна работодателят фактически я уволнява. Тя го обвинява, че едностранно е променил съществен елемент от трудовия ѝ договор, а именно работното ѝ място, без нейно съгласие. С което практически я уволнява.

Така делото стига до апелативния съд в Орлеан, който издава присъдата. Според магистратите да работи изцяло от къщи се е превърнало в нещо обичайно за тази служителка. И внезапната промяна на роботното място разстройва личния живот на служителката и поставя под заплаха здравето ѝ. Юридически, работодателят трябва да накара работника да подпише анекс към трудовия си договор за смяна на робтното място. Ако работникът откаже да подпише анекса, има две хипотези: или работодателят се отказва от анекса, или уволнява работника. Което той е трябвало да направи в този случай. 30-те хиляди евро, присъдени на работника съответстват на обезщетението за уволнение, което той би получил.

Касационният съд вече се е произнесъл в този смисъл, като признава мълчаливото съгласие за работа от дома, без това да е изрично записано в трудовия договор. Но не във всеки случай, когато реши да прекрати хоум-офиса, работодателят може да бъде преследван. За това е необходимо тази практика да има дългогодишен характер и прекратяването на работата от къщи да засегне сериозно живота на работника.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"