Невиждан ръст на цените на жилищата в ЕС

Невиждан ръст на цените на жилищата в ЕС

През третото тримесечие на 2021 г. цените на жилищата са нарастнали с 8,8% в еврозоната и с 9,2% в ЕС в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Това е най-високото годишно увеличение за еврозоната от 2005 г., от когато се събират данни за цените на жилищата и от второто тримесечие на 2007 г. за ЕС.

През второто тримесечие на 2021 г. цените на жилищата са нарастнали съответно с 6,8% и 7,4%, сочи проучване на Евростат.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. цените на жилищата през третото тримесечие са се повишили с 3,3% в еврозоната и с 3,1% в ЕС.

За разлика от предходните тримесечия, всички държави-членки, за които са налични данни, показват годишно увеличение на цените на жилищата през третото тримесечие на 2021 г., като за половината от тях това увеличение надхвърля 10%.

Най-ниско увеличение е регистрирано в Кипър (+2,2%), Италия и Испания (+4,2%).

Най-големите увеличения са регистрирани в Чехия (+22,0%), Литва (+18,9%), Естония (+17,3%) и Холандия (+16,8%).

В сравнение с предходното тримесечие цените отново са се повишили във всички държави-членки. Най-малко е увеличението регистрирано в Румъния (+0,1%), Финландия (+0,2%) и Дания (+0,3%). Най-голямо увеличение имаме в Чехия (+7,3%), Холандия (+5,9%), Литва (+5,4%) и Ирландия (+5,1%).

За България данните сочат, че годишното увеличение на цените през третото тримесечие е 8.7%, близо до средното за ЕС, а спрямо предходното тримесечие ръстът е 3.2 на сто.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"