Китай с 10% ръст на дела от общата търговия на ЕС

Китай с 10% ръст на дела от общата търговия на ЕС

На 25 и 26 ноември тази година Камбоджа е домакин на 13-та международна среща на върха Азия-Европа (ASEM) в Пном Пен. Срещата събира заедно 27-те държави-членки на ЕС, Норвегия, Швейцария, Обединеното кралство и 21 азиатски страни партньори, за да обсъдят редица области от общ интерес, включително търговията със стоки.

В навечерието на срещата Евростат предоставя някои данни, според които тези 21 азиатски партньорски страни заедно представляват 36% от общата международна търговия на стоки в ЕС през 2020 г.

Те са крайната дестинация на 27% от износа на ЕС и са източник на 45% от вноса в ЕС. Дефицитът в търговията със стоки с тези партньори възлиза на 244 милиарда евро през 2020 г., което е под дефицита, регистриран през 2019 г. (270 милиарда евро) и под пиковия дефицит от 275 милиарда евро, достигнат през 2008 г.

По отношение на дела от общата търговия със стоки EU-ASEM, първите пет азиатски търговски партньори с ЕС през 2020 г. са Китай (45%), Русия (13%), Япония (8%), Южна Корея (7%) и Индия (5%).

Делът на Китай в общия брой се е увеличил с 10 процентни пункта (п.п.) от 2010 г. За разлика от това, през същия период има спад в дяловете на Русия (-11 п.п. от 2010 г.), Япония и Индия (и двете -1 pp).

Износът на България за Китай през 2020 година е на стойност 493.5 млн. евро, а вносът възлиза на 1.563 млрд. евро.

За Русия страната ни е изнесла стоки за 422 млн. евро, а вносът е на стойност 1.878 млрд евро. Обемът на вноса от Руската федерация рязко е намалял спрямо 2010 година, когато е бил за 3.126 млрд. евро. При износа ни няма съществена разлика, като през 2010 е бил малко по-активен – за 441 млн. евро.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"