Китай – световният хъб на всички индустрии

Китай – световният хъб на всички индустрии

САЩ и Китай заемат с голяма разлика пред останалите в света първите две места по обем на чуждестранните инвестиции. Но войната в Украйна и геополитическото напрежение могат да доведат до намаляване потока на инвестициите, предупреждава Конференцията на ООН за търговия и ръзвитие (CNUCED), цитирана от Les echos*.

Глобализацията започва да губи чара си. Това показват данните на CNUCED.

През последната година преките чуждестранни инвестиции в световен мащаб възлизаха на 1 580 млрд. долара, което представлява ръст от 68% в сравнение с най-ниското ниво през предходната година. САЩ (367 млрд. долара) и Китай заедно с Хонг Конг (322 млрд) са били двете най-привлекателни дестинации за чуждестрпанните инвеститори.

Какъв е техният произход? На първо място от САЩ. Чичо Сам е инвестирал в чужбина малко повече от 400 млрд. долара, следван от Германия (152 млрд) и Япония (147 млрд). На тях съперничат Китай и Хонг Конг с 232 млрд. долара, най-вече в сферата на производството, но също така и в други области на икономиката.

Инвестиции: Китай* съперничи на САЩ

Намаляването на последиците от Ковид кризата с премахването на ограниченията даде тласък на инвестиционните проекти, които, между другото, въобще не пострадаха от разразилата се търговска война между САЩ и Китай. „Големият ръст на преките чуждестранни инвестиции в Китай се дължи на големи инвестиционни проекти в сферата на услугите и на високите технологии, където перспективите остават много добри“, подчертава CNUCED.

Китай е незаобиколим

В действителност светът трудно може да се справи без Китай в сферата на промишлиното производство, а сега вече и в сферата на услугите. „Около 40% от световното производство е съсредоточено в кръг с радиус от около 1000 км, който описва триъгълника Пекин, Хонг Конг и Токио“, казва Ричард Болдуин, професор по международна икономика в Женева. По думите му „светът зависи от Китай, както от никоя друга страна. Този процес се осъществява през последните 10-15 години за сметка преди всичко на САЩ и Германия. Китай е световният хъб на всички индустрии“. И статистическите данни на CNUCED показват, че тази тенденция ще продължи.

Последиците от войната в Украйна

Войната в Украйна и развитието на Китай към по-авторитарен режим неизбежно ще окажат влияние. „Войната в Украйна в комбинация с продължаващото въздействие на Ковид пандемията предизвикват тройна криза – продоволствена, енергийна и финансова – в много страни по света. Това кара инвеститорите да бъдат много по-предпазливи, в резултат на което може да се очаква спад на преките чуждестранни инвестиции през 2022 г.“, предупреждава CNUCED.

Скокът на заболяванията от Ковид в Китай съпътстван от въвеждането на нови санитарни ограничения в отрасли, които играят ключова роля в международното разделение на труда също може да доведе до съкращаване на новите инвестиции в производства, в които се използва голяма работна сила. Освен това очакваното повишаване на лихвените проценти в индустриалните страни, които преживяват голям ръст на инфлацията, ще затрудни пазара на сливанията и придобиванията на предприятия и ще препятства увеличаването на финансирането на международните проекти. В най-добрия случай обемът на преките чуждестранни инвестиции в света през 2022 г. ще остане стабилен. В най-лошия – ще спадне.

Заплаха за зелените инвестиции

Едно нещо тревожи CNUCED. Войната в Украйна може да доведе до забавяне на процеса на енергийния преход поради увеличаването на производството на изкопаеми енергоносители в страни, които вече са се ангажирали с намаляването на емисиите им на парникови газове.

През първото тримесечие на годината петте хиляди най-големи международни компании намалиха прогнозната си печалба за 2022 година. В добивната промишленост корекцията за очакваните печалби е нагоре – +22% за петрола и газа и още повече, +32%, във въгледобива. Фирмите, които се занимават с производството на възобновяема енергия, очакват среден спад на печалбите си с 22%. „Сегашните условия крият опасност от зачеркването на години прогрес в инвестирането във възобновяеми енергии. Това е много тревожно, като се има предвид, че емисиите на СО2 в света се увеличиха през 2021 г. и достигнагха до най-високото си някога регистрирано равнище“, предупреждава CNUCED.

*Превод Георги Саулов
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"