fbpx

Месечен спад на заводските цени

През октомври производствените цени намаляват с 6.2% спрямо предходния месец. Значително намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 15.3%, и в добивната промишленост – с 3.9%, докато в преработващата промишленост е отчетено увеличение с 0.9%, сочат данните на НСИ.

Повишение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 5.7%, производството на облекло, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм – с по 1.2%, производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 0.9%. По-ниски цени са отчетени при: производството на основни метали – с 3.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси – с 0.3%.

На годишна база заводските цени през октомври нарастват с 41.7%. Ръст на цените е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 97.8%, преработващата промишленост – с 20.8%, и в добивната промишленост – с 4.2%.

В преработващата промишленост значително повишение на цените е отчетено при: производството на химични продукти – с 39.2%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 31.2%, производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 29.0%, производството на хранителни продукти – с 28.7%. Намаление е отчетено при производството на основни метали с 1.5%.

На вътрешния пазар цените намаляват с 8.8% през октомври спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 16.0%, и в добивната промишленост – с 1.2%, а в преработващата промишленост е отчетено повишение с 1.0%.

На годишна база цените на производител на вътрешния пазар нарастват с 55.4%. Ръст е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 94.1%, преработващата промишленост – с 28.9%, и добивната промишленост – с 9.2%.

Спрямо октомври 2021 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: производството на химични продукти – с 52.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 46.0%, производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 37.3%, производството на хранителни продукти – с 30.0%.

На международния пазар производствените цени намаляват с 0.2% спрямо септември и нарастват с 19.6% на годишна база.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"