Планът ни за възстановяване е приет и тръгва за Брюксел

Планът ни за възстановяване е приет и тръгва за Брюксел

На днешното си заседание правителството прие решение, с които одобрява Националния план за възстановяване и устойчивост на България.

Възлага се на вицепремиера Атанас Пеканов да го представи на Европейската комисия в съответствие изискванията на Регламент (ЕС) 2021/241. Това по предварителна информация ще стане утре, 15 октомври.

Изтъква се, че при преработката на първоначалния вариант, изготвен от кабинета на ГЕРБ са били проведени повече от 70 срещи с представители на институциите на службите на Европейската комисия, посланици, представители на международни институции в страната, представители на гражданското общество, Националния съвет за тристранно сътрудничество, работодатели и синдикати, както и на Икономическия и социален съвет.

Изпратен е бил проект на ЕК на 21 юли 2021 г., в резултат на което в периода септември – октомври 2021 г. са били проведени новипреговори по политически и технически теми и въпроси.

В резултат на направените консултации е постигната висока степен на съгласуваност на документа с ЕК.

Предложеният вариант на Плана предвижда 59 инвестиции и 46 реформи, както и редица промени в над половината от заложените преди това проекти.

Припомняме, сред основните проблеми бе липсата на изискваната от ЕК дата за затваряне на въглищните централи. В крайна сметка служебният кабинет определи две дати – 2038  и 2040 година, като надеждата е да се споразумеем за по-късната.

Ключови промени спрямо предишните версии на проекта на План включват:

• Значително засилване на фокуса върху декарбонизация;

• Засилена подкрепа за бизнеса, при въвеждане на финансови инструменти и частично заместване на предвидената по-рано безвъзмездна финансова подкрепа;

• Засилен инвестиционен фокус в социалната сфера (образование, здравеопазване, социална подкрепа);

• 13 нови инвестиционни проекта;

• Реформи в сферата на здравеопазването, електромобилността, социалната сфера, върховенството на закона и правосъдието, бизнес средата и енергетиката.

Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка. Зеленият преход заема водещо място в Плана, като концентрира 45.8% от общите предвидени разходи.

Дигитализацията също присъства над изискуемите по Регламент 20%, като формира 22.5% от общите предвидени разходи.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"