fbpx

Подобрен бизнес климат през декември, но с проблеми в сектора на услугите

През декември 2022 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.0 пункт спрямо ноември. Повишение се наблюдава в промишлеността и търговията на дребно, в строителството запазва нивото си, а в сектора на услугите е регистрирано понижение, сочат данни на НСИ.

С цели 2.5 пункта се повишава показателят „бизнес климат в промишлеността“, като това е в резултат на по-позитивните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да са несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 61.1 и 28.8% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността прогнозите на мениджърите са за увеличение през следващите три месеца.

Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца, са резервирани.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила остават основните фактори, затрудняващи дейността, като спрямо ноември се наблюдава намаление на отрицателното въздействие на първите два фактора. Според последната анкета делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в строителството да се повишат през следващите три месеца, е 35.6%.

Търговия на дребно също регистрира минимален ръст от 0.7 пункта на бизнес климата. Това се дължи главно на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца също са благоприятни.

При услугите през декември показателят се понижава с 1.1 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-умерени са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Несигурната икономическа среда остава основната пречка за дейността на предприятията, следвана от конкуренцията в бранша и недостига на работна сила. Относно продажните цени в сектора на услугите 22.2% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"