fbpx

Заводските цени тръгват надолу

Общият индекс на цените на производител намалява с 9.5% през ноември 2022 г. спрямо предходния месец. Значително намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 23.3%, в преработващата промишленост – с 0.7%, и в добивната промишленост – с 0.6%, сочат данни на НСИ.

Понижение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти – с 5.9%, производството на основни метали – с 3.1%, и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 1.1%. Повишение на цените е отчетено при: обработката на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм – с 4.9%, производството на мебели – с 3.1%, и производството на изделия от други минерални неметални суровини – с 3.0%.

На годишна база общият индекс на заводските цени през ноември нараства с 21.2%. Ръст на цените е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 30.5%, преработващата промишленост – със 17.8%, и в добивната промишленост – с 2.5%.

На вътрешния пазар производствените цени намаляват с 12.6% през ноември спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 23.1%, в добивната промишленост – с 2.1%, и в преработващата промишленост – с 0.9%.

Намаление на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти – със 7.5%, производството на основни метали – с 3.9%, и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 1.5%. По-високи цени са отчетени при: обработката на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм – с 11.2%, производството на мебели – с 4.2%, и производството на изделия от други минерални неметални суровини – с 2.2%.

На годишна база заводските цени скачат с 25.3%. Ръст е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 28.1%, преработващата промишленост – с 24.3%, и добивната промишленост – с 6.1%.

Спрямо ноември 2021 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост е отчетен при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 39.6%, производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 33.2%, производството на химични продукти – с 28.6%, и производството на хранителни продукти – с 28.2%.

Индексът на цените на производител на международния пазар намалява с 3.0% през ноември 2022 г. спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2021 г. нараства с 14.2%.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"