Продължителността на живота в ЕС засегната от ковид-19, най-силно в Испания и България

Продължителността на живота в ЕС засегната от ковид-19, най-силно в Испания и България

Евростат публикува проучване, засягащо продължителността на живота при раждане* (предстоящия живот). Изтъквайки статистиката, че той се увеличава през последното десетилетие в ЕС, агенцията обръща внимание, че продължителността на живота е в стагнация и дори намалява през последните години в няколко държави-членки на ЕС.

Пандемията от COVID-19 допълнително влияе на показателя продължителност на живота при раждане, който намалява в по-голямата част от държавите-членки на ЕС.

Най-големият спад е регистриран в Испания (-1,6 години в сравнение с 2019 г.) и България (-1,5), следвани от Литва, Полша и Румъния (всички -1,4).

Отчита се, че мъжете са по-засегнати в повечето държави-членки на ЕС, като най-голямото намаление на продължителността на живота е регистрирано в България (-1,7 години), Латвия и Полша (и двете -1,5 години), както и в Испания и Румъния ( и двете -1,4 години).

*Продължителността на живота на определена възраст е средният допълнителен брой години, които човек на тази възраст може да очаква да живее, ако е подложен през останалата част от живота си на настоящите условия на смъртност.
Очакваната продължителност на живота при раждане е средният брой години, които новородено дете може да очаква да живее, ако през целия си живот е подложено на текущите условия на смъртност.
Всяка по-късна възраст също може да бъде избрана като отправна точка. Продължителността на живота обикновено се изчислява отделно за всички възрастови нива, както и за мъжете, жените и общото население.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"