Проектите, свързани с доставка на азерски газ - от особен интерес за ЕС

Проектите, свързани с доставка на азерски газ - от особен интерес за ЕС

Проектите за доставка на азербайджански газ в Европа са включени в списъка на проектите от общ интерес на Европейския съюз (ЕС), съобщава Европейската комисия.

По този начин в петия списък са включени: проектът за строителство на интерконектора Гърция – България (IGB), предвиждащ транспортирането на един милиард кубически метра годишно от Азербайджан в България; проектът за увеличаване на мощността на клъстера по коридора Румъния – Унгария (известен като ROHU/BRUA), който ще предостави на тези страни достъп до природен газ от Азербайджан; интерконекторът Сърбия – България, пише Blacksea-Caspia.

Петият списък на проекти от общ интерес включва 98 проекта, в тово число 67 за пренос и разпределение на електроенергия и 20 газови.

Напомняме, IGB осигурява транспортирането на природен газ и доставката му от нови находища, което го прави ключов елемент на енергийната сигурност на България и част от националния план за диверсификация на доставките на природен газ. Дебитът на газопровода ще възлиза на три милиарда кубически метра годишно с  възможност за увеличаването му до пет милиарда кубически метра годишно. Половината от пропускателната способност на интерконектора вече е резервирана. Подписан е договор за доставка на един милиард кубически метра природен газ от находището „Шах Дениз – 2”, въз основа на дългосрочен договор с „Булгаргаз”.

Интерконекторът „Сърбия – България”, който ще осигурява достъп до „Южния газов коридор”, ще бъде въведен в експлоатация през 2023 година. Неговото строителство трябва да започне през тази година. Интерконекторът ще свърже Сърбия с „Южния газов коридор”, а също така с някои други източници на доставка на природен газ. Вчера стана ясно, че строежът ще се осъществи от „Главболгарстрой“.

В интервю ИА „Trend”, заместник министър-председателят и министър на енерегтиката и минната промишленост на Сърбия – Зорана Михайлович, потвърди, че през 2023 година трябва да е готова газовата връзка България – Сърбия..

Целта на Сърбия в газовия сектор е да осигури енергийна безопасност, което изисква не само диверсификация на газовите маршрути но и на доставчиците. От началото на годината, Сърбия разполага с допълнителна линия за газоснабдяване, но нашата цел е да се диверсифицират източниците и да се свържем с нашите съседи чрез газови магистрали. Първият интерконектор, който строим е Сърбия – България, тоест газопроводът Ниш – Димитровград (Цариброд, бел. прев.). Неговото строителство трябва да започне тази година, а влизането му в експлоатация се очаква да стане през 2023 година. Интерконекторът ще свърже Сърбия с „Южния газов коридор”, а също така с някои други доставчици”, заявява Зорана Михайлович.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"