fbpx

Развитите икономики основен двигател на отрицателния глобален растеж

Експертите по кредитно застраховане от Кофас отчитат по-слаб ръст на световния БВП за настоящата година – 2,4%. Това е на фона на коментираното като по-слабо икономическо представяне през 2022 г. (3,1%) покрай глобалните събития и сътресенията, предизвикани от тях.

Това, което виждаме, е, че развитите икономики са основният двигател на отрицателния глобален растеж – както в САЩ, така и в Западна Европа. Въпреки това има големи пазари, които все пак се представят добре – сред тях са Китай и Индия, които повишиха своя БВП през 2023 г. в сравнение с предходната година“, коментира Грегорж Шилевич, главен икономист на Кофас за Централна и Източна Европа.

Въпреки, че китайският пазар ще откаже положително въздействие върху глобалния БВП, съществуват множество затруднения пред икономическия гигант, най-вече по отношение на потреблението от домакинствата, износа и инвестициите. Възможно е отново да бъдат въведени мерки от правителството, които да подпомогнат икономическата активност в страната.

Също толкова предизвикателна е ситуацията и в Централна и Източна Европа. Има страни, които отбелязват значителни отрицателни стойности на БВП – такива са Чехия (-0,4% за 2023-Q2 срещу +1% за 2022-Q4), Унгария (-2,3% за 2023-Q2 срещу 0,7% за 2022-Q4), Австрия (-0,9% за 2023-Q2 срещу +2,7 за 2022-Q4) и Полша (-1,4% за 2023-Q2 срещу +1 за 2022-Q4).

От Кофас обръщат внимание и на продължителното свиване на обема на световната търговия със стоки. То е започнало още в края на 2022 г. (+0,2%), като през първото тримесечие на настоящата година придобива дори отрицателни стойности (-1,0%). В контекста на този отрасъл се разглеждат бизнеси, представени в т.нар. „движеща сила“. На първо място в класацията са продуктите, касаещи автомобилната индустрия. Последно място заемат електронните компоненти, които бяха негативно повлияни от постоянно високата инфлация и отражението ѝ върху покупателната способност.

По отношение на инфлацията, експертите от Кофас наблюдават постепенно и умерено охлаждане, а фактор за това е успокояването на глобалните вериги за доставка, наред с намаленият натиск от страна на цените на енергийните продукти. Въпреки това, инфлационното ниво остава по-високо от очакванията на икономистите.

От гледна точка на инфлацията в ЦИЕ, тук отново се появява леко охлаждане от предходната година, въпреки, че има държави, които все още поддържат високи нива – такава например е Унгария. От една страна наблюдаваме процес на дезинфлация, но въпреки това нивото на базисната инфлация (тази, която изключва цените на енергията и хранителните продукти) продължава да бъде високо“, добавя Шилевич.

Производството в Региона също изпитва затруднения, а факторите за това са както вътрешни, така и външни. Голяма част от компаниите или са експортно ориентирани, или са част от голяма верига за доставки – това поражда определена зависимост от глобалното търсене, което в момента е свито.

По отношение на транспортния сектор в ЦИЕ, експертите отчитат увеличен оборот, но за сметка на това и повишение на регистрираните фалити. През първото тримесечие на 2023 г. несъстоятелността в този отрасъл се характеризира с изцяло отрицателни стойности. През следващото тримесечие обаче тя рязко се повишава –  най-вече в Полша, където надхвърля 150 процентни пункта.  Тази тенденция обаче не важи за България – за разлика от други държави в ЦИЕ, страната ни запазва отрицателни стойности на регистрирани фалити.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"