fbpx

Инфлацията се смъкна под 8%

Годишната инфлация през август 2023 година е 7.7%, което сочи пореден спад след 8.7 през юни и 8.5 през юли. Месечната инфлация е 0.4% спрямо предходния месец, инфлацията от началото на годината (август 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 3.7%, а средногодишната инфлация за периода септември 2022 – август 2023 г. спрямо периода септември 2021 – август 2022 г. е 13.4%, показват данните на НСИ.

През август 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: транспорт (+4.6%), здравеопазване (+0.6%), ресторанти и хотели (+0.6%) и разнообразни стоки и услуги (+0.4%). Намаление е регистрирано в групите: облекло и обувки (-2.3%), съобщения (-0.6%) и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0.3%). Ръст се отчита и при горивата – газ пропан-бутан за ЛТС – с 29.4%, дизелово гориво – с 8.8%, бензин А95Н – с 6.1%, автомобилен бензин А100Н – с 4.8%.

Годишната инфлация, измерена според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) – метод прилаган и от Евростат, е 7.5%, като отбелязва спад след лекия ръст през юли. Месечната инфлация е 0.5% спрямо предходния месец.

Според индекса на цените за малката кошница през август 2023 г. цените на стоките и услугите остават без промяна на месечна база, а от началото на годината (август 2023 г. спрямо декември 2022 година) е регистрирано увеличение с 3.2%.

През август 2023 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

  • хранителни продукти – увеличение с 0.2%;
  • нехранителни стоки – намаление с 0.3%.

Без промяна остават цените в група „Услуги“.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"