fbpx

Само няколко страни в ЕС са с ръст на индустрията, България вече не е сред тях

индустрия, промишлен сектор

През януари 2023 г. сезонно коригираното промишлено производство се е увеличило с 0,7% в еврозоната и с 0,3% в ЕС спрямо декември 2022 г., сочат данни на Евростат. Съответно през декември 2022 г. индустриалното производство е намаляло с 1,3% в еврозоната и с 0,6% в ЕС спрямо предходния ноември месец.

На годишна база през януари промишленото производство нараства с 0,9% в еврозоната и с 1,0% в ЕС.

Сред държавите членки, за които има данни, най-високите месечни увеличения са регистрирани в Ирландия (+9,3%), Швеция (+5,0%) и Румъния (+2,0%). Най-голям спад се наблюдава в Дания (-7,1%), Унгария (-5,0%) и Холандия (-4,3%). Българияа също отчита спад с 3% спрямо декември.

В ЕС производството на междинни стоки е нараснало с 1,1%, енергията е останала стабилна, докато производството на капиталови стоки е намаляло с 0,2%, на дълготрайни потребителски стоки с 0,9% и на нетрайни потребителски стоки с 3,2%.

Най-високиия годишен ръст на индустрията е ригистриран в Ирландия (+19,5%), Дания (+14,2%) и Малта (+12,4%). Най-голям спад се наблюдава в Литва (-12,0%), Латвия (-9,8%) и Словакия (-8,6%). България, която за известен период проз 2022 година беше първа в ЕС по ръст на индустрията, сега отчита годишен спад от 4,3%.

На годишна база в ЕС производството на капиталови стоки се е увеличило с 8,3%, а на недълготрайни потребителски стоки – с 4,7%, докато производството на дълготрайни потребителски стоки е намаляло с 2,5%, междинни стоки – с 5,3% и енергия – със 7,1%.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"