Скок на цените и на червеното месо

Скок на цените и на червеното месо

Вносителите на червено месо стават все по-многобройни, докато износителите едва успяват да им насмогнат. На пазара това неизбежно се проявява с повишаване на цените, пише RFI.

Австралийското говеждо месо е по-скъпо от европейското! Такова нещо никога не се е виждало на пазара! Това нечувано повишаване се дължи на движението на световните цени, обусловено от непрекъснато нарастващите производствени разходи и на оставащото непроменено предлагане.

Още от 2020 г. цените на говеждото месо излязоха от контрол. Войната в Украйна само ускори този процес, свързан със сътресенията предизвикани от различните забрани и ограничения, които следваха една след друга. „Тя само сложи точката на и-то на пандемията и на и-то на дефицита“, твърди Филип Шото, декан на факултета по Икономика в Института по животновъдство.

Достатъчен е само един пример. Във Франция производствените разходи за говеждото месо са се повишили с 22% за година. Това се дължи най-вече на цените на горивата за прибирането на фуража, на азотните торове, а също и на други специфични материали необходими за животновъдството, които са нараснали с 25%. През последните 12 месеца производствените разходи, независимо дали става дума за Европа, Бразилия, Аржентина или САЩ, следват възходяща крива. Австралия е страната, в която увеличението е най-голямо. Експортната цена на австралийското телешко месо достигна абсолютен рекорд от 5,5 евро за кг, докато тя беше под 3 евро през януари 2020 година.

Вносът се затруднява от недостатъчното предлагане

Към тези смущения на пазара се прибавя още един фактор, който тласка цените нагоре: вече три години не се увеличава производството на говеждо месо. В голяма степен това се дължи на природните бедствия, които засегнаха пасищните райони, независимо дали става дума за Австралия, Канада, Уругвай, Парагвай или Бразилия. „Не минава година без някое климатично бедствие да засегне някой от големите износители“, обяснява Филип Шото.

В същото време броят на вносителите не спира да расте. Тук трябва да отбележим Китай, който за пореден път е в епицентъра на пазара, защото на него се падат повече от една трета от покупките на говеждо месо в света.

Структурният дефицит на пазара на говеждо месо, според експертите от отрасъла, допълва картината на пазара на овнешкото месо. Този пазар е дефицитен вече от 5-6 години. Нова Зеландия и Австралия, двата големи износители на овце и агнета, не успяват да отговорят на търсенето.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"