fbpx

След силен април износът отново тръгва надолу

През периода януари – май 2024 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 34 145.7 млн. лв., което е с 6.6% по-малко в сравнение със същия период на 2023 година. Само през май 2024 г. общият износ на стоки възлиза на 6 669.7 млн. лв. и намалява с 9.3% спрямо същия месец на предходната година, сочат предварителни данни на НСИ.

През първите пет месеца на годината в страната са внесени стоки на стойност 39 735.9 млн. лв., или с 1.4% по-малко спрямо същия период на 2023 година. Вносът през май намалява с 2.8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 7 918.7 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно за периода януари – май 2024 г. и е на стойност 5 590.2 млн. лева. През май 2024 г. общото външнотърговско салдо също е отрицателно и е на стойност 1 249.0 млн. лева.

Данните за търговията ни със страните от ЕС сочат, че през периода януари – април 2024 г. износът на стоки от България намалява с 6.4% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 17 680.1 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 62.0% от износа за държавите – членки на ЕС.

При износа най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (32.2%).

През април 2024 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11.5% спрямо април 2023 г. и е на стойност 4 770.5 млн. лв.

При износа най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (32.2%).

През април 2024 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11.5% спрямо април 2023 г. и е на стойност 4 770.5 млн. лв.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари – април 2024 г. намалява с 2.4% на годишна база и е на стойност 19 019.1 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През април 2024 г. вносът на стоки на България от ЕС се увеличава с 11.9% и е на стойност 5 111.1 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС през периода януари – април 2024 г. е отрицателно и е на стойност 1 339.0 млн. лева.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"