Справедливата търговия: между развитието и критиките

Справедливата търговия: между развитието и критиките

„Справедлива търговия“ е международно движение и организация от търговски мрежи, дистрибутори на продукти, произведени в бедните държави и разпространявани в икономически по-напредналите. Целта на тези организации е да подобрят трайно условията на труд за членуващите производители, както и да опазят околната среда, пише RFI.

Справедлива търговия е търговско партньорство, основано на диалога, прозрачността и уважението, което търси по-голямо равенство в световната търговия.  Допринася за устойчивото развитие като предлага по-добри търговски условия и осигурява правата на маргинализираните производители и работници – особено на тези от Юга (африканските пазари, б. пр.)“. Това е определението за справедлива търговия на световната организация, посветена на честните търговски отношения.

Пазарът на справедливата търговия продължава развитието си и във Франция за първи път надхвърли прага от 2 млрд. евро продажби през 2021 година. Това е ръст от 11% според Световната организация за справедлива търговия. По повод откриването на петнадесетдневката на на справедливата търговия, която трябва да продължи до 22 май, се отбелязва връщането към система, която би трябвало да облагодетелства по-справедливото овъзмездяване на производителите.

В условията на застой на пазара на масовото потребление (-0,3% на продажбите на пресни продукти и на продукти на самообслужване) и на намаляване на покупателната способност поради инфлацията, учудващо е, че справедливата търговия продължава да се развива. Първото обяснение е, че потребителите остават верни на ценностите за справедливо възнаграждение на производителите. Потреблението на „справедливите продукти“ идващи от страните от Юга, се е повишило с 12% във Франция през 2021 година. Тези продукти засягат 65% от общите продажби.

Освен това след пандемията Ковид-19 се наблюдава отново нарастване на потреблението извън дома: в кафене, машини за кафе, ресторанти и столове. Кафето остава най-продаваният „справедлив продукт“. Бананите също достигнаха връх през 2021 г., благодарение на присъствието им във всички големи хранителни вериги. Накрая марките шоколадови продукти са се увеличили от 1000 на 2000, а ръстът на продажбите им е 28% през 2021 г. според Световната организация за справедлива търговия.

Как се ситуират марките от справедливата търговия в условията на повишаване на цените на множество хранителни продукти

Отговорът е, че справедливата търговия е „бягане на дълги разстояния“.  Иначе казано, да се гарантира минимален доход на производителите, достойни социални условия на работниците, т.е. да бъдат защитени от колебанията на пазара. Те не са засегнати от понижаването на цените, но… де факто също така и от тяхното повишаване. Това е основният принцип, върху който действа системата.

Според Фредерик Амиел, изследовател в Института за стабилно развитие на международните отношения, проблемът е другаде: тази гарантирана цена за производителите днес не е достатъчно висока, за да осигури повишаване на жизненото им равнище. По-скоро трябва „да се преосмисли регулацията на търговията със селскостопански продукти, като престанем да разглеждаме справедливите продукти като допълнение към асортимента на тези, които вече са изложени в супермаркетите и да наложим нормите за справедива търговия върху всичките продукти“.

Защото, ако първоначално справедливата търговия е била замислена като алтернатива на световната търговия като се променят взаимоотношенията Север-Юг, днес се издигат гласове срещу нея поради вредното ѝ екологично въздействие. Тази система се обляга върху международната търговия, докато днес стремежът е да се дава предимство на местните и сезонните продукти, за да се избегне емитирането на големи количества СО2 в атмосферата, който се отделя по време на транспорта на хранителните продукти.

Етикетът справедлива търговия вече се дава на много продукти „made in France“. Носят я производителите на мляко в Котентен в Нормандия, на житни култури в Жер и др. Идеята е да се осигури достоен живот не само за производителите от Юга, но също така да се прояви загриженост към съдбата на френските селскостопански производители, 18% от които живеят под прага на бедността.

Според едно европейско изследване основната спирачка за справедливата търговия към потребителя си остава цената. Но икономическият фактор не е единственият, който има значение. Липсата на информация и на разбиране също играят съществена роля. В момента съществуват десетки различни марки за справедлива търговия в света.

Във Франция законът за климата предвижда от 2023 г. всички продукти на справедливата търговия да носят етикет, който удостоверява това, или да бъде създадена общопризната система за гаранция.

Основните участници в справедливата търговия настояват също така за създаване на държавен фонд за подкрепа, еквивалентен на този за био продуктите. Те очакват също така търговците да прилагат „огледални клаузи“ към внесените от чужбина продукти, т.е. същите санитарни и екологични изисквания, както към тези от ЕС.

Превод Георги Саулов
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"