fbpx

Турбулентната година за световната икономика в няколко графики на МВФ

Годината беше бурна. По-добрите от очакванията перспективи за растеж на световната икономика в началото бързо се превърнаха в безпокойство след нахлуването на Русия в Украйна. В съчетание с бързата и постоянна инфлация, особено при храните и енергията, тези насрещни ветрове натежаха върху растежа и помрачиха нашите прогнози.

Тази седмица в блога си МФВ представя пет от най-популярните си класации, които помогнаха да се илюстрират ефектите от тези събития. С актуализирани данни визуалните изображения също показват как нещата се движат оттогава…

С разгръщането на войната в Украйна световният индекс на несигурността скочи. Диаграмата от април подчертава разширяващите се икономически последици от войната

Оттогава индексът се понижи, но остава висок

След пауза в протестите през първата година от пандемията, хората се върнаха на улицата. Диаграма от май показа нарастването на безредиците и икономическото им въздействие. Въпреки няколко сериозни събития, оттогава индексът е намалял и остава под нивата отпреди пандемията.

С инфлацията, достигнала десетилетни върхове в много страни, централните банки се насочиха към по-високи лихвени проценти. Диаграма от август показва все по-синхронизирания цикъл на паричната политика по света, а с наближаването на края на годината много централни банки все още повишават лихвите

На фона на исторически предизвикателства прогнозите на МВФ за растеж са намалели. Графиката на седмицата събира всички икономически прогнози през октомври, показвайки широкообхватното забавяне. (Следващата световна икономическа перспектива ще предостави актуализирани прогнози през януари)

Друга диаграма през ноември показва постоянното влошаване на базираните на проучвания мерки, които измерват импулса на производствената дейност и услугите за някои от най-големите икономики в света. Последните данни потвърждават, че низходящата тенденция като цяло остава непроменена в края на годината.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"