fbpx

В редица страни от ЕС над 99% от младежите ползват интернет все ден, България леко изостава

През 2022 г. 96% от младите хора на възраст 16-29 години в ЕС съобщават, че използват интернет всеки ден, в сравнение с 84% от възрастното население, сочат данни на Евростат.

Ежедневното използване на интернет сред младите хора е над 94% във всички страни от ЕС. Най-ниските дялове са регистрирани в Италия и България – 94%, а най-високите – 100% в Ирландия и 99% – в седем членки на ЕС: Малта, Люксембург, Португалия, Чехия, Литва, Словения и Латвия.

Въпреки че във всички страни от съюза делът на използващите интернет всеки ден сред младите хора е много висок, има по-големи различия сред възрастните потребители. Средно разликата между дела на младите хора и възрастните, използващи интернет ежедневно в ЕС, е 12 процентни пункта. В Холандия, Швеция, Дания, Финландия, Ирландия, Белгия и Люксембург тази разлика не надвишава 7 процентни пункта.

Други държави от ЕС, където се регистрира висок дял на ежедневно използване на интернет сред младите хора, има обаче значително по-голяма разлика с възрастните: Хърватия и Гърция (21 процентни пункта), Португалия и България (и двете по 19 процентни пункта), и Полша и Румъния (и двете по 18 процентни пункта). България е и последна по дял от възрастното население, използващо нета всеки ден (74,87%).

Според данните през 2022 г. 84% от младите хора са използвали интернет, за да участват в мрежите на социалните медии. Сред дейностите това е предпочитаното използване на интернет от младите хора от 2014 г. насам, като данните варират леко, но остават на високи нива. Някои от другите основни употреби са четене на новини онлайн (68%) и интернет банкиране (64%).

Докато използването на интернет за банкиране непрекъснато се увеличава от 2014 г. насам (45% от младите хора), четенето на новини онлайн достигна своя връх през 2020 г. (73%) и оттогава губи инерция, тъй като процентът на младите хора, които четат онлайн, намаля (-5 pp).

Поради пандемията от COVID-19 повечето дейности отбелязват увеличение, най-вече що се отнася до използването на интернет за онлайн курсове, което скочи от 13% през 2019 г. на 35% през 2021 г. Въпреки това през 2022 г. този процент намаля до 28 % (-7 п. п.), но все още е много по-висок от 2019 г.

През 2022 г. само 23% от младите хора са използвали интернет за гражданско или политическо участие, дейност, която регистрира лек ръст от 2015 г. насам.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"