fbpx

Xnxx влезе в списъка на „много големите онлайн платформи“ под надзора на ЕК

Европейската комисия официално определи Xnxx като много голяма онлайн платформа (VLOP) съгласно Законодателния акт за цифровите услуги.

Xnxx е платформа за съдържание за възрастни със средно над 45 милиона ползватели месечно в Европейския съюз. Това е над прага на Законодателния акт за цифровите услуги за определяне като VLOP. След днешното определяне Xnxx ще трябва да се съобрази с най-строгите правила съгласно Законодателния акт за цифровите услуги в срок от четири месеца от уведомлението за него (т.е. до средата на ноември 2024 г.). Тези задължения включват приемането на конкретни мерки за предоставяне на права и защита на потребителите онлайн, за предотвратяване на достъпа на малолетни и непълнолетни лица до порнографско съдържание онлайн, включително с инструменти за проверка на възрастта, за предоставяне на достъп на изследователите до публично достъпни данни и за публикуване на хранилище на реклами.

Xnxx трябва също така надлежно да оцени и смекчи всички системни рискове, произтичащи от техните услуги, като например рисковете, свързани с разпространението на незаконно съдържание, или отрицателните последици за психичното и физическото благосъстояние на ползвателя. Платформата трябва да представи първия доклад за оценка на риска до средата на ноември 2024 г.

От 17 февруари 2024 г. всички онлайн платформи, включително Xnxx, вече трябва да спазват общите задължения съгласно Законодателния акт за цифровите услуги, като например да предоставят лесни за ползване механизми за докладване на незаконно съдържание, ясно да етикетират рекламите в своите услуги и да публикуват годишни доклади за прозрачност.

След определянето за VLOP, Комисията ще е компетентна да упражнява надзор върху спазването от страна на Xnxx на Законодателния акт за цифровите услуги в сътрудничество с чешкия координатор за цифровите услуги.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"