Юнски прогнози: Мощен ръст на световната икономика и доста по-слаб в България

Юнски прогнози: Мощен ръст на световната икономика и доста по-слаб в България

Световната банка прогнозира ръст на световната икономика от 5,6% през 2021 година. Това се посочва в юнския доклад на банката “Глобални икономически перспективи”

Отбелязва се, че това е най-бързият темп след рецесия от 80 години насам, като до голяма степен се дължи на силни възстановявания на няколко от големите икономики.

Въпреки възстановяването, глобалният брутен доход ще бъде с около 2% под предпандемичните прогнози до края на тази година. Загубите на доход на глава от населението няма да бъдат намалени до 2022 г. за около две трети от развиващите се пазари и развиващите се икономики.

Сред големите икономики растежът на САЩ се очаква да достигне 6,8% тази година, отразявайки мащабната фискална подкрепа и облекчаване на пандемичните ограничения. Растежът в други напреднали икономики също се засилва, но в по-малка степен. Сред развиващите се пазари и развиващите се икономики Китай се очаква да се възстанови до 8,5% тази година, което отразява освобождаването на задържаното от пандемията търсене.

В същото време се очаква растежът в икономиките с по-ниски доходи тази година да бъде най-бавният през последните 20 години, отчасти отразяващ много бавния темп на ваксинация

За Централна Европа прогнозата е растеж от 4,6% както през 2021 г., така и през 2022 г., подкрепен от възстановяване на търговията. Очаква се значителните ресурси от фондовете на ЕС за държавите-членки да помогнат за смекчаване на слабостта в инвестициите.

Растежът в Западните Балкани трябва да се възстанови до 4,4% през тази година и по-умерен до 3,7% през 2022 г., като Световната банка очаква доверието на потребителите и бизнеса да се възстанови, предвид ваксинацията и намаляване на политическата нестабилност

За Източна Европа прогнозите са възстановяване с 1,9% през 2021 г. и 2,8% през 2022 г., като процесът е ограничен от геополитическо напрежение и по-слабо вътрешно търсене.

За България прогнозата е след спад от -4.2 през 2020 година, бавен растеж от 2.6% през 2021-ва и съответно 3.3 и 3.4 през следващите две години. Данните сочат, че очакваното възстановяване на икономиката ни е най-бавното сред страните от региона. Спрямо януарската прогноза корекцията за страната ни е -0.7%.

Изтъква се, че регионът на Централна Европа продължава да се бори с COVID-19, а напредъкът във ваксинацията е неравномерен. Поради големия фискален отговор и миналогодишното свиване на производството, средният публичен дълг се очаква да бъде 54% от БВП до края на 2022 г., с близо 15 процентни пункта по-висок в сравнение с 2019 г. Въпреки това се очаква целевата фискална подкрепа да предотврати голяма скок на бедността и загуба на работни места.

Световната банка прогнозира, че регионалната икономика ще се увеличи повече от очакваното 3,9% през 2021 г., отчасти поради подобрение в еврозоната. Въпреки това перспективите остават несигурни, предвид влошаване на пандемията в началото на годината, по-строгата макроикономическа политика и повишената политическа несигурност и геополитическото напрежение.

Сред рисковете са неравномерната ваксинация, допълнително забавяне на вече изоставащи инвестиции в човешки и физически капитал, както и засилването на геополитическото напрежение или по-нататъшното нарастване на политическата несигурност, които биха създали допълнителни отрицателни рискове в региона.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"