fbpx

За десети път АИКБ стартира конкурса „Икономика на светло“

За поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) провежда конкурса за годишните награди „Икономика на светло“. Започнал през 2013 година като част от усилията на АИКБ за изсветляване на българската икономика, наградите от конкурса са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България.

Етапите от конкурса протичат през месеците от януари до март, успоредно с оповестяването на предварителните стойности на Композитния индекс „Икономика на светло“ за предходната година.

Призът „Икономика на светло“ за 2022 г. ще се присъди в три категории:

  • За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата.

Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване на бизнес средата.

  • За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция.

Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики и т.н.

  • За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика.

Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор.

Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“, медиите.

За повече информация: приложеното писмо и формулярът за номиниране.

Срокът за изпращане на номинации е до 28.02.2023 г., а наградите ще бъдат обявени и връчени на церемония в края на месец март.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"