Големи фирми с достъп до 700 млн. лева по програми на Министерството на иновациите

Големи фирми с достъп до 700 млн. лева по програми на Министерството на иновациите

От 1.2 млрд. лв. ресурс за бизнеса в България по линия на Министерството на иновациите и растежа за първите шест месеца от 2023 г., 700 млн. лв. ще бъдат на разположение за кандидатстване и от големи фирми – с до 499 служители, а не само за микро-, малки и средни предприятия.

Това става ясно от думите на министъра на иновациите и растежа Александър Пулев по време на форум относно процедурите по Плана за възстановяване и устойчивост и структурните фондове на ЕС, организиран от в-к „24 часа“.

Има места в България, които се крепят на поминък на база на едно или две големи предприятия. Въпреки че повечето процедури по линия на Министерството на иновациите и растежа са насочени към малки и средни предприятия, ние отваряме възможността за кандидатстване и за големите“, изтъква Пулев. Той отбелязва, че и по-големи предприятия, с до 3000 служители, могат да кандидатстват по различни процедури за общ ресурс около 500 млн. лв. – достъпни и за  малките и средни фирми, като по този начин ще бъдат достигнати 99,9% от работодателите в страната.

По повод процедурата за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“, която предстои да бъде отворена в началото на месец февруари са получени над 120 въпроса по време на приключилото вече обществено обсъждане.

Интересът е много голям и по мярката ще може да се кандидатства три месеца, а не два, както обикновено. Бюджетът за процедурата е 200 млн. лв., като я тя е една от четирите, които предстои да бъдат отворени през следващите шест месеца, по линия на МИР по Плана за възстановяване.

Министър Пулев обръща внимание и на процедурата по ПКИП за „Внедряване на иновации в малки и средни предприятия“ с бюджет 293 млн. лв., по която ще може да се кандидатства от април. „В голяма част тя репликира първата процедура по ПВУ за „Технологична модернизация“. Така фирмите, които не са успели да получат финансиране за същото от Плана за възстановяване, ще могат да кандидатстват за средства от новата Програма за конкурентоспособност“.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"