Икономическият форум в Санкт-Петербург: на почит страните от Африка и Азия

Икономическият форум в Санкт-Петербург: на почит страните от Африка и Азия

Открилият се тази седмица икономически форум в Санкт-Петербург е белязан от най-тежките в историята икономически санкции, които Западът е налагал на Русия. Логично в тези условия форумът загуби от своя…

80% от консумираната енергия от домакинствата в ЕС е за отопление

80% от консумираната енергия от домакинствата в ЕС е за отопление

През 2020 г. домакинствата имат 27,0% дял от крайното потребление на енергия в ЕС. По-голямата част от него се покрива от природния газ (31,7%) и електроенергия (24,8%). Възобновяемите енергийни източници…