80% от консумираната енергия от домакинствата в ЕС е за отопление

80% от консумираната енергия от домакинствата в ЕС е за отопление

През 2020 г. домакинствата имат 27,0% дял от крайното потребление на енергия в ЕС. По-голямата част от него се покрива от природния газ (31,7%) и електроенергия (24,8%). Възобновяемите енергийни източници представляват 20,3%, следвани от петрол и петролни продукти (12,3%) и топлинна енергия (8,2%). Малък дял (2,7%) все още се покрива от въглищни продукти (твърди горива), сочи проучване на Евростат.

В ЕС домакинствата използват енергия основно за отопление на домовете (62,8% от крайното потребление на енергия в жилищния сектор). Електричеството, използвано за осветление и повечето електрически уреди, представлява 14,5% (това изключва използването на електричество за захранване на основните системи за отопление, охлаждане или готвене), докато делът, използван за отопление на вода, е малко по-висок, представляващ 15,1%.

Основните уреди за готвене изискват 6,1% от енергията, използвана от домакинствата, докато охлаждането на помещенията и другите крайни употреби покриват съответно 0,4% и 1,0%. Следователно отоплението на помещения и вода представлява 77,9% от крайната енергия, консумирана от домакинствата.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"