Търсим Човека с ума за е-Управлението на страната

Търсим Човека с ума за е-Управлението на страната

Обществена тайна е, че у нас изграждането и въвеждане на реално функциониращо е-Управление куцука сериозно. И това е мекият вариант за коментар по темата.

Напълно излишно е да се обяснява стратегическата роля на въпросната дигитализация и как наличието й е задължително условие за получаване на едни много големи пари от Европа.

Затова отново решаваме да помогнем, взаимствайки идеи от архивите на в-к „Икономически живот“. Вероятно великолепната карикатура на Борис Димовски от 1971 година ще успее да вдъхнови чиновниците от Държавната ни агенция „Електронно управление“ за постигане на заветната цел.

Трябва да уточним обаче, че карикатурата е към материал във вестника, посветен на среща, инициирана от редакцията на ИЖ. Тя е по въпросите на счетоводната отчетност и ролите и задачите на главния счетоводител за укрепването на финансовата дисциплина. На пръв поглед това няма особена връзка с нашия е-Проблем. Но нека цитираме част от приветствието на главния редактор на вестника към участниците в срещата:

Тези думи, отпреди половин век, може и да обяснят неслучилото ни се е-Управление. Технологии има, но явно търсим Човека с ума.