"Електронен миникомпютер" за е-Управлението ни

"Електронен миникомпютер" за е-Управлението ни

Продължаваме с „Архивни страници“ да помагаме за въвеждане на е-Управлението в страната ни. И макар проблемите да са основно в полето на политическата воля и може би на софтуерно ниво, предлагаме едно хардуерно решение.

През 1971 година в-к „Икономически живот“ рекламира качествата на Електронен миникомпютер „Целатрон 8205“. Спираме се на него, тъй като се характеризира с опростено устройство, леко обслужване, приспособяване към други устройства от системата на електронната обработка на данни. И нещо много важно – ниска доставна цена и минимални разноски за експлоатация.

Осигуряваме и контакт с производителя: