За услугите на високо равнище

За услугите на високо равнище

Отново сме с карикатурите на Борис Димовски от 1972 година, на страниците на в-к „Икономически живот“.

Този път „прицел“ на публициста са две нови социално-битовите придобивки за населението, качеството на чиито услуги обаче явно не задоволява трудещите се. Което стимулира въображението на художника.

Във фокуса – ателиетата за бързи услуги и амбициите за издигане равнището на услугите.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"