fbpx

България сред страните в ЕС с нисък дял на ИТ специалистите спрямо общата работна сила

През 2022 г. 9,4 милиона души в ЕС са работили като ИТ специалисти, което представлява 4,6% от общата работна сила в ЕС. Делът на тези специалисти в ЕС се увеличава през последното десетилетие с 1,4 процентни пункта, сочат данните на Евростат.

Сред страните от ЕС делът на ИТ специалистите е най-висок в Швеция (8,6%), следвана от Люксембург (7,7%) и Финландия (7,6%). Най-ниски дялове се наблюдават в Гърция (2,5%), Румъния (2,8%) и Полша (3,6%), като България е в последната компания с 3,8%.

От 2012 г. до 2022 г. броят на специалистите по ИКТ в ЕС е нараснал с 57,8%, което е близо 6,6 пъти повече от темпа на растеж на заетостта (+8,8%). За България този ръст е 30.77%

Делът на жените, работещи като ИТ специалисти претърпява незначителен спад през 2022 г. в сравнение с 2021 г. (18,9% в сравнение с 19,1%), прекъсвайки възходящата тенденция, наблюдавана от 2014 г. насам.

Сред страните от ЕС най-висок дял на жените сред заетите ИТ специалисти се наблюдава в България (28,9%), Румъния (25,2%) и Естония (24,5%), докато най-малък е делът в Чехия (10,9%) и Унгария ( 13,6%).

През 2022 г. 65,4 % от всички специалисти по ИКТ в ЕС са завършили висше ниво на образование, като България е над средните стойности за ЕС със76,2%.

Данните сочат още, че делът на ИКТ специалистите с високо ниво на образование се е увеличил с 10,1 процентни пункта между 2012 г. и 2022 г., с колкото и в България.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"