fbpx

Инвестициите във ВЕИ вече изпреварват тези за нефт, газ и въглища

Световните инвестиции в слънчева енергия се очаква да надвишат през 2023 г. за първи път общите суми, инвестирани в добива на нефт, съобщава Международната агенция по енергетика (МАЕ), цитирана от RFI.

Предизвикани от енергийната и климатичната криза, инвестициите в нисковъглеродни технологии се очаква да достигнат 1,7 трилиона долара през 2023 г., срещу около 1 трилион долара за нефт, газ и въглища, според годишния доклад на МАЕ за инвестициите в енергетиката.

Тези инвестиции, които са насочени към възобновяемите енергийни източници (вятърни, слънчеви и т.н.), ядрената енергетика, електрическите автомобили, термопомпите и т.н., ще се увеличават с 24% годишно през периода 2021-23 г. В същото време сумите, предназначени за въглеводородите и въглищата, ще продължават да нарастват с 15% годишно. „Чистата енергия се развива с бързи темпове, много по-бързи, отколкото много хора си представяха“, подчертава директорът на МАЕ, Фатих Бирол: „на всеки долар, инвестиран в изкопаеми горива, се падат около 1,7 долара за чиста енергия. Преди пет години това съотношение беше 1:1”.

Слънчевата енергия заема водещото място“, отбелязва докладът: „повече от 1 милиард долара се очаква да се инвестират всеки ден в слънчева енергия през 2023 г. (380 милиарда долара за цялата година), като за първи път тази сума надвишава сумата, инвестирана в производството на петрол“, съобщават експерти от агенцията, чието седалище се намира в Пароиж. За сравнение, за проучвания и добив на петрол са предвидени 370 милиарда долара.

Друг пример е, че 90% от световните инвестиции за производството на електроенергия днес се падат на нисковъглеродни технологии. Нестабилността на цените на изкопаемите горива, подсилена от войната в Украйна, и мерките за подкрепа на тези технологии, предприети от Европейския съюз, Китай, Япония и Съединените щати, засилват тенденцията.

Да се спрат нетните инвестиции във въглеводородите, за да се постигне карбонова неутралност

Независимо от това, МАЕ предупреждава относно прекалената доминация на Китай и напредналите икономики в тази област. Въпреки някои проблясъци (слънчева енергия в Индия, Бразилия, Близкия изток), на други места инвестициите нарастват с недостатъчни темпове, според агенцията, в която основна роля играят страните от ОИСР, като призовава международната общност да се мобилизира по този въпрос.

МАЕ посочва и друг основен проблем. Очаква се разходите за проучване и експлоатация на нефт и газ да нараснат със 7% през 2023 г., което означава връщане към нивата от 2019 година. Това отдалечава света от пътя към постигане на въглеродна неутралност в средата на века. В разработения от МАЕ през 2021 г. много подробен сценарий за постигане на въглеродна неутралност, се подчертава необходимостта от незабавно изоставяне на всеки нов проект за експлоатация на изкопаеми горива. Въглеродната неутралност, която предполага да не отделяме повече парникови газове, отколкото можем да абсорбираме, цели да поддържа световното затопляне под 1,5°C, което би позволило да се избегнат тежки и необратими последици.  

Въпреки това, само търсенето на въглища достигна рекордно високо ниво през 2022 г., а инвестициите в този сектор през 2023 г. ще бъдат шест пъти по-големи от това, което МАЕ препоръчва за 2030 г., ако искаме да отидем към неутралност… Големите петролни компании насочиха през последната година по-малко от 5% от производствените си разходи към нисковъглеродни енергии (биогаз, вятърна енергия и др.) и улавяне на въглерод. Дори и да е малко по-висок за големите европейските страни, този дял се е увеличил като цяло съвсем слабо в сравнение с 2021 г., отбелязва МАЕ.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"