fbpx

България е особено уязвима от притока на корозивен капитал

България е една от най-уязвимите държави в Европа по отношение на притока на корозивен капитал. Трябва спешно да бъдат въведени редица инструменти за икономическа и инвестиционна сигурност, които да стимулират притока на нови инвестиции като в същото време гарантират защита от зловредно чуждо влияние. Това са сред заключенията на доклада на Центъра за изследване на демокрацията, представен по време на кръгла маса на тема Корозивен капитал и скрининг на инвестициите

Отбелязва се, че конфликтът в Украйна е демонстрирал как корозивните капиталови потоци са едно от най-опасните оръжия, които подкопават уязвимите демокрации в Европа. Преди войната, Русия е използвала своите инвестиции в енергетиката като оръжие и е активирала множество олигархични мрежи в цяла Европа, за да отслаби решимостта и подкрепата за Украйна, изтъкват авторите на доклада.

Посочва се, че България остава една от най-уязвимите държави по отношение на капиталови потоци, които подкопават икономическата сигурност на страната. Комбинацията от проблеми в областта на върховенството на правото, слаб политически и административен капацитет за противодействие на корупцията, недостиг на капитал и слаба привлекателност за инвестиции, се усложнява от липсата на инструменти за ефективно прилагане на санкции и проверка на съмнителни инвестиции, например от авторитарни режими или офшорни зони.

Докладът припомня, че в Европейския съюз вече действа Регламент за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, който се допълва от няколко незадължителни документа, включително насоки за преките чуждестранни инвестиции от Русия и Беларус във връзка с приетите санкции срещу двете държави. Подобни мерки имат за цел укрепване на икономическата и инвестиционна сигурност на страните-членки и общността като цяло, предпазване от навлизане на корозивен капитал и предотвратяване на незаконни дейности, които биха могли да подкопаят инвестиционния климат.

България е въвела минималните изисквания на тези разпоредби на ЕС, като е създала механизъм за координация с другите държави-членки. В българското законодателство и практика липсват обаче инструменти за цялостна, ефективна проверка на преките чуждестранни инвестиции и адекватни гаранции срещу потенциални злоупотреби.

България трябва спешно да актуализира своите стратегии в областта на инвестициите и националната сигурност и да въведе устойчив механизъм за скрининг на преките чуждестранни инвестиции като основна защитна мярка срещу вредното чуждо влияние и допълнителна гаранция за повишаване на качеството на чуждестранните инвестиции.

Правителството следва да включи частния сектор и гражданското общество във всеки етап от процеса на разработване на този механизъм и да осигури необходимата прозрачност на процеса.

Говорителите в конференцията са се обединили около становището, че гарантирането на икономическата сигурност на България е от първостепенно значение за осигуряване на дългосрочен просперитет и стабилност в условията на повишена глобална геополитическа конкуренция. За да стане устойчива и привлекателна инвестиционна дестинация, България трябва да отдели приоритет на всеобхватни мерки, които насърчават икономическата сигурност, подпомагат устойчивия растеж и предпазват от възникващи рискове. Чрез успешното справяне с тези предизвикателства, България има възможност да се позиционира като стратегически партньор в евроатлантическата общност и да подобри своята позиция в световната икономика.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"