fbpx

Близо 50% годишен спад на търсенето на ИТ кадри, свива се и предлагането на хоум офис

Обявите за работа в сектор „ИТ“ са намалели почти двойно за една година (-47%, 3600 предложения по-малко), сочат резултатите от май в анализа на JobTiger.

В същото време се изтъква, на базата на данните спрямо предходния април, че системният спад на обяви за работа през последните няколко месеца в този сектор е към своя край. На месечна база има само 20 обяви по-малко през през май (-2%).

Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа продължават да намаляват. Анализът показва, че те са с близо 130 по-малко през м. май, като са намалели с 3% и формират около 3780 от всички предложения. Като дял през май обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели до 8,5% от всички обяви. 

От началото на годината предложенията от този тип са спаднали с 23%. Както се отбелязва досега в анализите, основно влияние върху динамиката на тези предложения е връзката между тях и обявите в сектор „ИТ“, в който спадът от началото на годината до сега също е 23%. На годишна база обявите за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели с 38%.

Иначе през май обявите за работа са се увеличили с 3% спрямо предходния април, като техният брой в края на месеца е малко над 50 000. На годишна база те са с 12% по-малко или близо с 6600 предложения по-малко спрямо май 2022г., но се обръща внимание, че май 2022 г. е отчетен рекордно висок брой обяви за работа – това е месецът с най-много предложения от началото на COVID-19 пандемията до сега. Поради тази причина, макар и привидно големия спад, от JobTiger считат, че предлагането на работа все още е в рамките на нормалните тенденции за пазара в страната.

В повечето сектори се отчита ръст или запазване на нивата на предлагане на работа. Изключение прави секторът „Търговия и продажби“, в който предложенията са с 320 по-малко спрямо предходния месец (-3%). Това е един от по-динамичните сектори в страната, при който се редуват спадове и ръстове всеки месец, съответно, наблюдаваният през последните 2 месеца спад все още не може да бъде считан за тенденция.

При останалите сектори динамиката на обявите за работа е, както следва:  „Логистика и транспорт“ (460 предложения повече, 10% ръст), „Производство“ (270 предложения повече, 4% ръст), „Строителство“ (250 предложения повече, 11% ръст), „Счетоводство, одит, финанси“ (100 предложения повече, 5% ръст) и „Маркетинг и реклама“ (60 предложения повече, 4% ръст).

Броят на предложенията в секторите „Административни и обслужващи дейности“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Здравеопазване и фармация“ остава непроменен от предходния месец.

В същото време броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, продължава да расте, като през май е нараснал с 9%. Общият брой на този тип обяви е над 3300, което е 8% дял от всички обяви.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"