Четири региона в България на опашката в ЕС по използване на интернет

Четири региона в България на опашката в ЕС по използване на интернет

Северозападният регион в България е с най-ниският дял на възрастните (16 до 74-годишни) в ЕС, които ежедневно използват интернет (53%), сочат данните на Евростат за 2020 година.

След него на дъното в класацията идват региона Север-Изток в Румъния (55%), както и още три от България – Северен централен (също 55%), Югоизточен и Южен централен (и двата 56%). Единствено Югозападният (където е София) ес по-приличен резултат (73%).

Данните на Евростат сочат още, че процентът на използването на интернет от възрастните в ЕС се е увеличил с 15 процентни пункта в сравнение с 2015 г. с 2020 г. (от 65% на 80%).

През 2020 г. по-голямата част от северните и западните региони на ЕС съобщават за относително висок дял възрастни, използващи интернет ежедневно; най-високите дялове обикновено са регистрирани сред хората, живеещи в градове.

Най-голям дял възрастни, които ежедневно използват интернет, е регистриран в Хелзинки-Уусимаа във Финландия (96%). Следват Hovedstaden в Дания, Stockholm в Швеция (и двата 95%) и още 2 региона в Дания: Syddanmark и Midtjylland (и двата 94%).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"