fbpx

Рекордна печалба отчетоха банките в България за изминалата 2022г., показват данните от Българска народна банка. Печалбата на банковата ни система е в размер на 2.08 млрд. лева. Спрямо предходната 2021г. нарастването й е с 46.83%. На сектора явно не му влияят нито бушуващата война, инфлацията, нито политическата нестабилност, нито икономическите несгоди заляли, не само Европа, но и останалата част от света.

На територията на страната ни оперират 25 банки, като 23 от тях са на печалба в края на 2022 г. Първите шест по големина на печалбата банки формират близо 80% от общата печалба в банковата ни система (около 1.65 млрд. лв.). Печалбата на всяка от тях е над 125 млн. лв., или над 6% от общата печалба в банковата система, като максималната достига малко над 27%. Това са Банка ДСК АД, УниКредит Булбанк АД, Юробанк България АД, Обединена българска банка АД, Кей Би Си Банк България ЕАД, ТИ БИ АЙ Банк ЕАД.

Таблица 1

Спрямо предходната година се забелязва нов участник в тази класация, в лицето на ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, за сметка на изпадането на Първа инвестиционна банка АД от първата шестица. Забелязва се и фактът, че през 2022 г. топ банките в България са генерирали 80% от печалбата в банковата система, докато през предходната 2021 година този процент е бил 90% (1.275 млрд. лв.)

Печалбата

В последните години все по-ярко се откроява факта, че съществена част от печалбата на банките идва от събраните такси и комисионни, които те налагат на своите клиенти. От Графика 1 се вижда, че докато в началото на показания период делът на таксите и комисионните в печалбата на банките е бил 22-23%, то в последните две години, той е твърдо над 30%. Самите банки свикнаха без всякакъв свян и гръмки фанфари да сурвакат своите клиенти с нови по-високи такси в началото на всяка година. За повишаване печалбата на банките спомогна и ръстът на нетния лихвен доход за 2022г., който видно от графиката е нараснал с 470 млн. лв. – до 3.227 млрд. лв.

Не на последно място, за повишаване печалбата на банките допринесе и сериозният ръст от 144% приходи от дивиденти, достигайки 280 млн. лв. Най същестествената част от него идва от дивидентите, получени от УниКредит Булбанк АД, малко над 113 млн. лв.

Активите на банките у нас в края на 2022г. са вече на исторически най-високите нива от 155.41 млрд. лв., като спрямо предходната година те са се повишили с нови 14.77%. Една трета от тези активи са в ръцете на „обичайните заподозрени“ – Банка ДСК АД (28.98 млрд.) и УниКредит Булбанк АД (28.89 млрд. лв.), увеличили ги със съответно 18.7% и 15.8% през изминалата финансова година. Заедно с Обединена българска банка АД (17.53 млрд. лв.), Юробанк България АД (16.37 млрд. лв.), Първа инвестиционна банка АД (12.71 млрд. лв.) и Кей Би Си Банк България ЕАД (12.41 млрд. лв.), шесте трезора притежават 75% от активите в банковата ни система.

Нищо чудно да видим някои размествания в тази класация след предстоящото сливане на ОББ със закупената от белгийския й собственик Райфайзенбанк (вече „Кей Би Си Банк България“), които заедно в момента притежават активи за 29.93 млрд. лв.

Възвръщаемостта на капитала (нетната печалба/собствения капитал) на банките преза 2022г. също расте. В края на миналата година тя е 12.03% спрямо 8.53% година по-рано. През текущата година се очаква нарастване на лихвените нива по кредитите и депозитите, поради продължаващото затягане на паричните условия в еврозоната.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"