fbpx

34% от фирмите със спад на приходите през февруари

През февруари 2021 г. 34.1% от фирмите посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с януари 2021 г., при 47.9% няма промяна, а 17.6% са регистрирали увеличение.

Това сочат данните от редовната бизнесанкета на НСИ предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

53.1% от респондентите в дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от строителството с 38.4%, индустрията с 35.4% и „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ – с 34.7%  (фиг. 2).

По отношение на наетия персонал 13.5% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „неплатен отпуск“, следват „платен отпуск“ – 13.3%, „дистанционна форма на работа“ – 13.2%, и „възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите“ – 10.0%.

За следващия месец 93.7% от анкетираните предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 2.1% ще преустановят временно дейността си, а 1.9% ще прекратят дейността си.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"