4 млн. лева вече изплатени на бизнеса като компенсация за скъпия ток

4 млн. лева вече изплатени на бизнеса като компенсация за скъпия ток

Стартираха първите плащания по програмата за компенсиране на крайните небитови потребители заради високите цени на електроенергията.

До момента, в рамките на няколко дни, са разплатени около 4 млн. лв. след старта на първните плащание по програмата за компенсиране на крайните небитови потребители заради високите цени на електроенергията.

Това съобщава министърът на енергетиката Андрей Живков, който отчете напредъка при реализация на програмата.

Паралелно с изплащането на средствата продължава и подписването на договори с търговците, чрез които ще бъдат компенсирани крайните потребители. До момента са подписани 44 договора и остават още няколко, за да бъдат обхванати всички клиенти, които ще получат компенсация.

По думите на министъра, най-сериозните плащания ще бъдат направени през декември, когато се фактурира ноемврийското потребление. Очаква се тогава повечето клиенти да получат накуп компенсациите си за месеците октомври и ноември. Причината е, че повечето фактури за октомври са издадени преди подписването на съответния договор между търговеца и Министерството на енергетиката.

Потребителите обаче не трябва да са притеснени защото финансовият ресурс за компенсациите е осигурен и средствата ще бъдат получени накуп през следващия месец, уверява енергийният министър.

Живков отбеляза и започващата съвместна информационна кампания между министерството и КЕВР, насочена към потребителите, които получават електроенергия от доставчик от последна инстанция. Кампанията има за цел да мотивира колкото е възможно повече клиенти на ДПИ да изберат търговец при по-благоприятни за тях условия.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"