Българският жп транспорт сред най-стабилните в ЕС през кризисната 2020-та

Българският жп транспорт сред най-стабилните в ЕС през кризисната 2020-та

В България жп транспортът най-малко е пострадал в кризисната 2020 година в сравнение с останалите страни от ЕС, сочат данните на Евростат.

Агенцията отчита, че в резултат на строгите предпазни мерки и намаления брой влакове, работещи от март 2020 г., железопътният транспорт е намалял значително в ЕС. Товарният транспорт е засегнат от тези ограничения в много по-малка степен от пътническия, който спада почти наполовина между 2019 г. и 2020 г. (-46%), достигайки 223 милиарда пътнико-километра. Особено значителни са спадовете през второто и четвъртото тримесечие на 2020 г. (-74% и -54% спрямо същия период на 2019 г.).

През 2020 г. работата на железопътния товарен транспорт в ЕС е спаднала с 6% в сравнение с 2019 г. (в тонкилометри), като второто тримесечие на 2020 г. е най-засегнато (-15% в сравнение със същия период на 2019 г.). Въпреки това, последното тримесечие на 2020 г. регистрира лек ръст в сравнение със същото тримесечие на предходната година (+6%).

На този фон България е с най-малък спад в превоза на пътници (-21.2%) и е сред петте държави – Ирландия (29.7%), Хърватия (3.8), Швеция (2.3) и Дания (1.2), които имат ръст на извозените товари.

За 2019 година в страната ни са превозени 21 329 хил. пътника, която бройка спада през 2020 година на 16 808. При товарните превози през 2019 сме транспортирали 13 561 хил. тона, като през 2020 имаме ръст до 16 102 хил. тона.
От друга страна обаче, само 7 държави от ЕС имат по-малък брой превозени пътници през 2020 година от нас, а при товарните превози също сме сред страните с най-ниски резултати.

Най-голямо намаление при пътническия превоз е регистрирано в Ирландия (-64%) и Италия (-57%). Сред останалите държави-членки на ЕС, седем са паднали с повече от 40% за същия период. В девет държави-членки на ЕС е регистриран спад между 30% и 40%.

При железопътния товарен транспорт висок спад се наблюдава в Латвия (-42%), следвана от Естония (-26%), Люксембург (-18%), Испания (-17%) и Румъния (-16%). В абсолютни стойности Германия е страната с най-голям спад в железопътния товарен транспорт – с 20 милиона тона през 2020 г. спрямо 2019 г. Следва Латвия с намаление от 17 милиона тона за същия период.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"