fbpx

95% от водите за къпане в България са с отлично качество, средното за ЕС – 85%

По-голямата част от местата за къпане в Европа са отговаряли на най-строгите стандарти на Европейския съюз за „отлично“ качество на къпане през 2023 г. Според последния годишен доклад за водите за къпане това са 85,4 % от популярните води за къпане в ЕС. 96 % от всички официално идентифицирани води за къпане в ЕС отговарят на минималните стандарти за качество, като само 1,5 % са определени като „лоши“.

За България данните сочат, че 94,8% от водите за къпане са с отлично качество, а останалите до 100% – с добро. В страната ни няма води за къпане със средно и лошо качество.

В оценката, изготвена от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в сътрудничество с Европейската комисия, се подчертава къде плуващите могат да намерят безопасни места за къпане в Европа. Тя е насочена специално към безопасността за къпане чрез наблюдение на бактерии, които могат да причинят сериозни заболявания при хората, а не върху общото качество на водата.

Най-голям дял на отлични води за къпане се наблюдава в Гърция, Хърватия, Кипър и Австрия. В Белгия, България, Люксембург, Малта, Австрия и Румъния всички официално идентифицирани води за къпане отговарят най-малко на минималния стандарт за качество през 2023 г.

Качеството на крайбрежните води като цяло е по-добро в сравнение с вътрешните води. През 2023 г. 89 % от класифицираните крайбрежни зони за къпане са с отлично качество в сравнение с малко под 79 % от вътрешните води за къпане.

След приемането на Директивата за водите за къпане през 2006 г. делът на водите за къпане с лошо качество на водата е намалял през последното десетилетие и понастоящем е стабилен от 2015 г. насам. Въпреки това рисковете за здравето от плуване във водите за къпане продължават да бъдат проблем, като през 2023 г. в ЕС са докладвани 321 „лоши“ обекта.

Данните в доклада се основават на мониторинга на 22,081 места за къпане в цяла Европа, които са докладвани на ЕАОС за сезона 2023 г. Това включва обекти във всички държави — членки на ЕС, Албания и Швейцария. Той се основава на информацията, подадена от държавите членки за сезоните за къпане 2020—2023 г.

От ЕК отбелязват, че въпреки че повечето води за къпане в Европа са в отлично състояние от бактериологична гледна точка, замърсяването на повърхностните и подпочвените води остава значително и може да се изостри от променящия се климат. Подобряването на устойчивостта на водните ресурси за хората и околната среда през следващите години ще бъде от ключово значение.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"