България далеч от средните нива в ЕС за риска от бедност

България далеч от средните нива в ЕС за риска от бедност

През 2021 г. 95,4 милиона души в ЕС, представляващи 21,7% от населението, са били изложени на риск от бедност или социално изключване, т.е. са живели в домакинства, изпитващи поне един от трите риска от бедност и социално изключване (риск от бедност, тежки материални и социални лишения и/или живот в домакинство с много нисък интензитет на работа). Това е леко увеличение в сравнение с 2020 г. (94,8 милиона; 21,6% от населението).

България (31,7%), заедно с Румъния (34), отново са с най-лоши показатели в ЕС. Леко успокояващо е, че спрямо 2020 година (33,6%) в страната ни има спад на тази рискова група.

За разлика от Румъния и България, най-нисък дял на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, е регистриран в Чехия (11%), Словения (13%) и Финландия (14%).

Анализиран по пол, рискът от бедност или социално изключване в ЕС е бил по-висок за жените през 2021 г., отколкото за мъжете (22,7 % в сравнение с 20,7 %). За България съотношението е подобно, но с доста по-високи нива – 29.4% при мъжете и 33.9 при жените.

В ЕС като цяло рискът от бедност или социално изключване за домакинства с деца е малко по-висок, отколкото за тези без. България обаче е с най-висок процент (33,8 %) при домакинствата в риск без деца. За сравнение Словакия и Чехия са съответно с 13,9 и 10,8.

Сред 95,4 милиона души в ЕС, които са изправени пред риск от бедност или социално изключване, около 5,9 милиона (1,3% от общото население) са живели в домакинства, изпитващи едновременно и трите риска от бедност и социално изключване.

През 2021 г. 73,7 милиона души в ЕС са били изложени на риск от бедност, докато 27 милиона са били в тежки материални и социални лишения, а 29,3 милиона са живели в домакинство с нисък интензитет на работа.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"