ЕС с нови общи правила за определяне на минималната заплата

ЕС с нови общи правила за определяне на минималната заплата

Европарламентът одобри новите правила на ЕС, засягащи минималната работна заплата.

Те гласят, че за да се улесни оценката на адекватността на съществуващите законоустановени минимални заплати, страните от ЕС могат да определят „кошница от стоки и услуги“ на реални цени или да я определят на 60% от брутната медианна работна заплата и 50% от брутната средна работна заплата.

Изтъква се, че чрез тях националните минимални заплати ще трябва да позволяват на работниците да водят достоен живот, като се вземат предвид разходите за живот и по-широките нива на заплащане.

Евродепутатите приемат, че в по-широкия икономически климат на покачващите се цени, но признавайки традициите на държавите членки за определяне на заплатите и колективното договаряне, директивата на ЕС за адекватни минимални заплати ще бъде важен етап в европейската социална политика.

В страните, в които по-малко от 80% от работниците са обхванати от колективно договаряне, държавите членки ще трябва да изготвят план за действие за увеличаване на тази цифра, става ясно още от решението на ЕП.




Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"