НАП тества с нова методика сървърите на онлайн залаганията и хазартните игри

НАП тества с нова методика сървърите на онлайн залаганията и хазартните игри

Със заповед на изпълнителния директор на НАП агенцията е утвърдила методика за тестване на функционалността на централните компютърни системи и контролните локални сървъри на организатори на онлайн залагания и на централните компютърни системи на организаторите на хазартни игри.

Със същата заповед се отменя т. 1 от  заповед от април 2021 година, с която е утвърдена първата версия на методиката. Съдържанието на методиката – версия 2 обхваща:

Проверка на документацията на системите – както на онлайн операторите, така и на операторите на наземни игри;

Включени са не само дейностите по тестване на ЦКС на онлайн хазартните оператори, но и дейностите по тестване на ЦКС на организаторите на следните наземни хазартни игри – тото, лото, кено, бинго, моментните лотарии, залагания на спортни състезания и надбягвания с коне или кучета, игри със залагания върху случайни събития

Актуализирани са необходимите условия за извършване на тестове с акцент: необходимост хазартните оператори да осигурят тестова среда за тестване на системите им. Това е особено важно в случаите, когато операторите притежават лицензи, работят и предават данни в продуктивна среда.

Прецизирани са дейностите по проверка, които тестващият екип на НАП следва да извършва, както и критериите за изпълнение на изискванията.

От НАП смятат, че новата версия на методиката ще бъде от полза не само за тестващия екип на агенцията, но и за хазартните оператори, тъй като ясно са описани последователността и обхвата на извършваните дейности и критериите за изпълнение на изискванията.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"