Българските домакинства четвърти в ЕС по разходи за храна

Българските домакинства четвърти в ЕС по разходи за храна

През 2019 г. домакинствата в ЕС са похарчили над 956 млрд. eвро (еквивалентно на 6,8% от БВП на ЕС) за „храна и безалкохолни напитки“.

Това представлява 13,0% от общите разходи за потребление и се нарежда на третата по големина категория на разходите на домакинствата след „жилища, вода, електричество, газ и други горива“, което представлява 23,5% от разходите на домакинствата, и „транспорт“ (13,1%).

В изследването на Евростат България е четвърта в съюза по това колко харчат домакинствата за храна. При средно за ЕС около 13%, у нас за храна се харчат 18 на сто.

Първа е Румъния, където около една четвърт от общите разходи за потребление на домакинствата отиват за храна и безалкохолни напитки (26,0%), следвана от Литва (20,2%) и Естония (19,3%).

За разлика от това, делът на разходите за храна и безалкохолни напитки е под 10%

В три държави-членки на ЕС делът на разходите за храна и безалкохолни напитки е под 10%: Ирландия (8,6%), Люксембург (8,9%) и Австрия (9,7%).

Данните на Евростат сочат още, че Литва има най-рязък спад в разходите за храна, Чехия и Словакия са с най-голям ръст

Между 2009 и 2019 г. делът на общите разходи на домакинствата за храна намалява или остава стабилен в повечето държави-членки на ЕС. Най-големият спад е регистриран в Литва (от 25,4% от общите разходи на домакинствата през 2009 г. на 20,2% през 2019 г., спад от 5,2 процентни пункта (п.п.)), следва Малта (-3,5 п.п.) и Полша (-3,0 п.п.)

За разлика от това разходите на домакинствата за храна се увеличиха в седем държави-членки на ЕС. Най-голямото увеличение е регистрирано в Чехия (от 14,2% през 2009 г. на 15,5% през 2019 г., +1,3 п.п.), следвана от Словакия (+1,1 п.п.), Унгария (+0,5 п.п.) и Холандия (+0,4 п.п.).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"